VYHODNOCENÍ ČINNOSTI MP HAVÍŘOV ZA ROK 2018

6Únor 2019

Za účasti vedení města v čele s primátorem Josefem Bělicou a vedoucího územního odboru Karviná Policie ČR plk. Miloše Pollaka, proběhlo 4. února v Restauraci Radnice každoroční slavnostní setkání u příležitosti vyhodnocení činnosti Městské policie Havířov a ocenění nejlepších z řad strážníků havířovské městské policie.
Strážníci jsou každoročně u této příležitosti oceňováni za svoji mnohaletou věrnost havířovské městské policii. Ředitel Městské policie Havířov a primátor města udělili strážníkům a zaměstnancům MP řadu ocenění a také stužku Strážník roku zaměstnanci, který své úkoly a práci plní nadprůměrně. Za rok 2018 se stal Strážníkem roku Michal Byrtus.

V roce 2018 strážníci prováděli především kontrolu všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád. Celkem strážníci odhalili 20 125 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 83,3 % přestupků a 16,7 %, tj. 3361 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 57,9 % k 42,1 %.  Oproti roku 2017 strážníci v roce 2018 odhalili a řešili o 1927 přestupků více.

Na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Havířov a obcí Soběšovice strážníci vykonávali pro obec Soběšovice úkoly stanovené Zákonem o obecní policii o sobotách a nedělích v měsíci červenci a srpnu 2018.

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému bylo strážníky zadrženo 12 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Z MKDS si policie převzala 94 záznamů v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno 291 osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 9 dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 50 osobám.

Městská policie Havířov měla k 31.12.2018 průměrný přepočtený stav 123 zaměstnanců a její rozpočet činil po úpravách přibližně 92 milionů korun.

 

PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA A ŘEDITEL MP HAVÍŘOV
UDĚL
ILI ZA ROK 2018 TATO OCENĚNÍ:

Stužku ZA VĚRNOST - 10 LET:
Davidu Křístkovi, Martinu Šafářovi, Vladislavu Zajacovi

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2009.

PAMĚTNÍ LIST ZA 10. LET PRÁCE U MP HAVÍŘOV
Drahoslavě Maláčové

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2009.

PAMĚTNÍ LIST ZA 15. LET PRÁCE U MP HAVÍŘOV A ČESTNÝ ODZNAK MP HAVÍŘOV
Veronice Putkové, DiS.

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2004.

Stužku ZA VĚRNOST - 25 LET:
Bc. Šárce Liškové, Davidu Rajnochovi, Jiřímu Tesařovi, Bc. Jaromíru Třetinovi, Eduardu Uherčíkovi, Mgr. Bc. Liboru Morcinkovi, Ing. Daneši Skulinovi

PAMĚTNÍ LIST ZA 25. LET PRÁCE U MP HAVÍŘOV:
Danuši Halenkové

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1994

Stužku ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST:
Dušanu Glezgovi, Liboru Pěgřimkovi
Za zadržení tří osob podezřelých z poškození několika vozidel

Odůvodnění: Dne 22.6.2018 v 22,17 hod. na ul. Žákovská v Havířově-Městě strážnici zadrželi tři podezřelé osoby, které způsobily několikatisícovou škodu na několika zaparkovaných osobních vozidlech. Muži byli předáni na místě hlídce Policie ČR.

Ing. Petru Šataníkovi, Vilému Čepičkovi
Za zadržení pachatele ublížení na zdraví pobodáním nožem

Odůvodnění: Dne 1.9.2018 v 15.40 hod. byli strážnici vysláni na ubytovnu HD Impuls v Havířově-Suché, kde došlo k pobodání osoby. Po příjezdu na místo se oznámení potvrdilo a hlídka poskytla zraněnému muži ošetření a přivolala RZS. Poškozený označil útočníka, který byl strážníky zadržen a předán i s nožem na místě PČR.

Ladislavu Stejskalovi
Za zadržení 9 hledaných osob Policii ČR v době od 6.11. do 5.12.2018

Odůvodnění: V období jednoho měsíce vyhledal, zjistil a předal Policii ČR 9 hledaných osob.

Bc. Ivetě Prokopové, Vítězslavu Hlaváčovi, Lukáši Červenému
Za zachycení nebezpečné osoby pomocí MKDS a následnému zadržení v autobuse MHD

Odůvodnění: Dne 23.9.2018 v 15.14 hod. oznámil dozorčí Policie ČR, že z psychiatrické léčebny NsP Havířov utekl nebezpečný pacient, který se v minulosti dopustil trestného činu loupežného přepadení. Pomoci MKDS byla podezřelá osoba spatřena, jak nasedá do autobusu MHD. Vyslaná autohlídka na následující zastávce autobusu podezřelou osobu v autobuse zadržela a předala hlídce Policie ČR.

Jozefu Mydlárovi, Jaromíru Šlachtovi
Za pomocí kamer MKDS zjištění a zadržení pachatele přečinu poškození cizí věci,  poškozením výplní zábradlí nově zrekonstruovaného železničního podjezdu

Odůvodnění: Dne 30.3.2018 v 22.55 hod. byl pomoci kamer MKDS zachycen muž, jak poškozuje výplně zábradlí nově zrekonstruovaného podjezdu na ul. U Nádraží v Havířově-Šumbarku. Vyslaná hlídka městské policie na ul. Sokolská zadržela muže, který odpovídal popisu a k poškození výplní se doznal. Muž byl na místě předán Policii ČR.

Stužku ZA STATEČNOST:
Ondřeji Anlaufovi, Jiřímu Podanému
Za zadržení pachatele trestného činu fyzického napadení

Odůvodnění: Dne 1.1.2018 v 4.02 hod. strážníci byli vysláni na autobusovou zastávku ul. Hlavní, Havířově-Městě, kde podnapilý muž napadá několik osob. Po příjezdu hlídka na místě  zjistila, že ve skupině několika osob dochází k fyzickému napadání dvou osob. Hlídka za použití donucovacích prostředků obě osoby oddělila a přivolala si další hlídky ke zklidnění situace. Agresivní muž byl na místě předán Policii ČR..

Stužku ZA ZÁCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA:
Romanu Šteflíčkovi, Michalu Byrtusovi
Za záchranu života muži v silném hypoglykemickém šoku

Odůvodnění: Dne 29.8.2018 v 10.25 hod. uviděla hlídka na travnaté ploše u ul. Železničářů v Havířově-Městě bezvládně ležícího muže. Strážnici uložili muže do stabilizované polohy. Muž byl při vědomí, ale nebyl schopen komunikace. Do příjezdu RZS strážnici monitorovali u muže základní životní funkce.  Přivolaný lékař RZS si muže s podezřením na hypoglikemický šok převzal k ošetření.

Václavu Kotrysovi, Pavlu Kubálkovi
Za záchranu života nehybně ležící ženě

Odůvodnění: Dne 23.2.2018 v 15.08 hod. si strážníci všimli na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ženy, která  na autobusové zastávce upadla a zůstala nehybně ležet. Žena nedýchala a neměla tepovou frekvenci. Do příjezdu RZS strážníci prováděli resuscitaci a podařilo se jim obnovit základní životní funkce. Následně si ženu převzal přivolaný lékař RZS

Stužku STRÁŽNÍK ROKU 2018
Michal Byrtus je oceněn jako Strážník roku 2018 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov.

 

 

Stránky