VYHODNOCENÍ ČINNOSTI MP HAVÍŘOV ZA ROK 2016

9Únor 2017

Slavnostní setkání u příležitosti 25. výročí založení Městské policie Havířov všech zaměstnanců s vedením města se konalo 7. února v Restauraci Radnice. Na programu bylo každoroční hodnocení činnosti organizace za uplynulý rok a rovněž ocenění nejlepších z řad strážníků za příkladnou práci a za svou mnohaletou věrnost havířovské městské policii.

V roce 2016 strážníci prováděli především kontrolu všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Havířova - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád.
Celkem strážníci odhalili 21 728 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 91,1 % přestupků a 8,9 %, tj. 1940 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 41,8 %  k 58,2 % což ukazuje na stálé nasměrování činnosti strážníků především do oblasti řešení místních záležitostí veřejného pořádku, nikoliv pouze v dopravě. Oproti roku 2015 strážníci v roce 2016 odhalili a řešili o 687 přestupků méně, což svědčí o celkové stabilizaci v dodržování stanovených právních norem občany ve vztahu k veřejnému pořádku i dopravě. Od 1.1.2016 bylo zprovozněno úsekové měření na ul. Dělnická v úseku od křižovatky s ul. Mánesovou po okružní křižovatku s ul. Moskevskou v Havířově-Městě. V rámci tohoto měření bylo nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu MMH celkem 11 483 přestupků k dalšímu projednání.


PRIMÁTORKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA A ŘEDITEL MP HAVÍŘOV UDĚLILI ZA ROK 2016 TATO OCENĚNÍ:

Stužku Za věrnost - 10 let:
Tomáši Pastrnému, Václavu Kotrysovi
Odůvodnění:
za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2007.

Stužku Za věrnost - 15 let a Čestný odznak MP Havířov:
Ing. Janě Boháčové, Daliboru Haramiovi, Vladimíru Nováčkovi
Odůvodnění:
za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2002.

Stužku Za věrnost - 20 let:
Mgr. Václavu Antošíkovi, Bc. Monice Bauerové, Bc. René Holubovi, Editě Koňaříkové,
Mgr. Robertu Krejčímu, Miloši Majtnerovi, Bc. Ivetě Prokopové, Jaromíru Šlachtovi,
Bc. Vojtěchu Trpálkovi, Romanu Fortelnému
Odůvodnění:
za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1997

Stužku Za věrnost - 25 let:
Bc. Svatoslavu Čachotskému, Dušanu Glezgovi, Michaelu Karkoškovi, Zdeňku Padyšákovi, Mileně Pancové, PhDr. Martinu Pastrňákovi, Janu Petruškovi, Bc. Antonímu Prokopovi,  
Bc. Martinu Václavovi, René Wojcikovi

Pamětní list za 25. let práce u MP Havířov:
Václavu Jadrnému
Odůvodnění:
za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1992

Stužku Za zásluhy o bezpečnost:
Petru Knapíkovi, Filipu Šimonovi, Dušanu Glezgovi
Za zadržení dvou pachatelů vloupání do objektu PCO – koupaliště Šárka
Dne 18.1.2016 ve 18.03 hod. byla hlídka vyslána na poplach objektu koupaliště Šárka v Havířově-Městě, napojeného na Pult centralizované ochrany. Hlídka v objektu zadržela dvě osoby podezřelé z  vloupání a na místě je předala Policii ČR

Martinu Porembskému, Liboru Pěgřimkovi
Za zadržení pachatele vloupání do osobního automobilu a pokusu o jeho odcizení
Odůvodnění:
Dne 8.7.2016 ve 2.40 hod. hlídka zadržela za pomocí donucovacích prostředků osobu ze Slovenska podezřelou z  vloupání do vozidla a pokusu o jeho odcizení na ul. Balzacova v Havířově-Podlesí. Osobu hlídka na místě předala Policii ČR

Ondřeji Anlaufovi, Adamu Hladkému
Za zadržení podezřelé osoby s větším množstvím tabáku, která se následně snažila strážníky uplatit
Odůvodnění:
Dne 12.6.2016 ve 14.23 hod. na ul. U Dvora v Havířově-Dolní Suché, zjistila hlídka při kontrole osoby, že  má ve svém vozidle pět 120 l pytlů s tabákem. Hlídka pojala podezření, že se jedná o nelegální zboží a proto oznámila událost na Policii ČR. Před příjezdem policie se osoba snažila uplatit strážníky úplatkem ve výši 50 000,-Kč, čímž se osoba dopustila trestného činu podplácení. Zadržená osoba byla na místě předána Policii ČR.

Žanetě Daníškové
Za zjištění muže podezřelého z přečinu nebezpečného vyhrožování
Odůvodnění:
Dne 16.12.2016 ve 16.48 hod. bylo na tísňovou linku přijato oznámení muže, který vyhrožoval vyhozením nového nákupního centra Rotunda v Havířově-Podlesí do vzduchu. Dispečerka navázala telefonní hovor s oznamovatelem a současně byly do oblasti vyslány hlídky MP Havířov. Na ul. Hálková v Havířově-Podlesí byl zadržen telefonující muž podezřelý z nebezpečného vyhrožování, který byl předán Policii ČR.

Bc. Ivetě Prokopové
Za nalezení ztraceného dítěte pomocí Městského kamerového dohlížecího systému
Odůvodnění:
Dne 2.4.2016 ve 17.37 hod. přijal dispečink oznámení od ženy, že se jí ztratil sedmiletý syn z dětského hřiště v Havířově-Městě. Pomocí kamer bylo dítě nalezeno po deseti minutách před kinem Centrum. Na místě hlídka kontaktovala dítě a v pořádku  jej předala matce.

Bc. Marcelu Vizvárimu
Za zadržení hledané osoby podezřelé z trestného činu porušování domovní svobody
Odůvodnění:
Dne 19.9.2016 ve 3.33 hod. přijal dispečink oznámení, že na ul. Národní tř. v Havířově-Městě se pokouší skupina 5 osob přes balkon dostat do bytu. Po příjezdu na místo se osoby rozutekly. Po pronásledování se strážníkovi podařilo za pomoci donucovacích prostředků zadržet jednu z podezřelých osob, která byla hledaná policií. Osoba byla na místě předána policii ČR.

Stužku Za záchranu lidského života:
Mgr. Václavu Antošíkovi, Jiřímu Podanému, Miroslavu Procházkovi, Danielu Wojcikovi
Za záchranu života ženě topící se v odkalovací nádrži
Odůvodnění:
Dne 19.4.2016 ve 17.38 hod. dispečink přijal žádost o pomoc topící se ženy v odkalovací nádrži někde v oblasti Nový Svět v Havířově-Prostřední Suché. Do oblasti byly vyslány hlídky MP Havířov. Po deseti minutách byla žena uvězněná v kališti nalezena a za pomocí tažných lan z vozidel zachráněna.

Davidu Rajnochovi
Za záchranu života muži při pokusu o sebevraždu
Odůvodnění:
Při kontrolní činnosti dne 1.7.2016 ve 12.25 hod. pod dětským parkem na ul. Na Nábřeží v Havířově-Městě si strážník  všiml muže na stromě ve výšce 4 m s ovázaným lanem kolem krku. Muž vyhrožoval, že skočí dolů.  Strážníkovi se podařilo s mužem navázat verbální kontakt a před příjezdem RZS a PČR ho přesvědčil, aby slezl dolů.

Stužka STRÁŽNÍK ROKU 2016
byla udělena:
Ivu Mrázkovi
Odůvodnění:
Strážník Ivo Mrázek je oceněn jako Strážník roku 2016 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov.

2017_vyhodnoceni.jpg

2017_vyhodnoceni_2.jpg2017_vyhodnoceni_3.jpg2017_vyhodnoceni_4.jpg2017_vyhodnoceni_5.jpg2017_vyhodnoceni_6.jpg2017_vyhodnoceni_8.jpg2017_vyhodnoceni_9.jpg2017_vyhodnoceni_10.jpg2017_vyhodnoceni_11.jpg2017_vyhodnoceni_12.jpg2017_vyhodnoceni_13.jpg