VYHODNOCENÍ ČINNOSTI MP HAVÍŘOV ZA ROK 2015

1Březen 2016

Hodnocení činnosti za uplynulý rok a ocenění nejlepších z řad strážníků havířovské městské policie bylo na programu slavnostního setkání Městské policie Havířov s vedením města, které se konalo 4. února v Restauraci Radnice.

Slavnostní shromáždění se každoročně koná počátkem února, tedy v čase, kdy byla před čtyřiadvaceti lety městská policie v Havířově založena. Strážníci jsou každoročně u této příležitosti oceňováni za svoji mnohaletou věrnost havířovské městské policii. Ředitel Městské policie Havířov a primátor města udělili 28 strážníkům a zaměstnancům MP řadu ocenění a také stužku Strážník roku zaměstnanci, který své úkoly a práci plní nadprůměrně. Za rok 2015 se stal Strážníkem roku Jiří Kozubík.

 

V roce 2015 strážníci prováděli především kontrolu všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Havířova - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů, o ochraně veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, nařízení o vymezení místních komunikací k stání za cenu sjednanou a tržní řád.

Za loňský rok strážníci odhalili celkem 22 415 přestupků, z nichž na místě vyřešili  91,5 procenta. Zbývajících 8,5 procenta, tj. 1904 přestupků, oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Ve srovnání s rokem 2014 strážníci v roce 2015 odhalili a řešili o 314 přestupků méně, což nasvědčuje skutečnosti, že občané více dbají na dodržování stanovených právních norem ve vztahu k veřejnému pořádku i dopravě.

Městská policie Havířov měla v uplynulém roce 119 zaměstnanců, její rozpočet činí cca 76 milionů korun.

 

PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA A ŘEDITEL MP HAVÍŘOV UDĚLILI ZA ROK 2015 TATO OCENĚNÍ:

Stužku Za věrnost - 10 let:

Petru Knapíkovi, Michalu Šimonovi


Pamětní list za 10. let práce u MP Havířov:

Eleně Danečkové

Odůvodnění:

za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2006.


Stužku Za věrnost - 15 let a Čestný odznak MP Havířov:

Liboru Pěgřimkovi


Pamětní list za 15. let práce u MP Havířov a  Čestný odznak MP Havířov :

Ing. Petru Bezděkovi

Odůvodnění:

za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2001.

 

Stužku Za věrnost - 20 let :

Stanislavu Baranovi, Bc. Lumírovi Brašovi, Marceli Funiokovi, Tomáši Salamonovi, Romanu Šteflíčkovi, Karlu Tichému

Odůvodnění:

za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a mimořádné přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1996.

 

Stužku Za zásluhy o bezpečnost :

Ivo Mrázkovi, Petru  Walaszkovi

Za zadržení pachatele vloupání do drogerie TETA

Dne 15.6.2015 ve 01.03 hod. hlídka zadržela osobu podezřelou z  vloupání do drogerie TETA na Dlouhá tř. v Havířově-Podlesí. Osobu hlídka na místě předala Policii ČR 

Eduardu Uherčíkovi, Miloši Majtnerovi

Zadržení pachatele vloupání do sklepních prostor

Odůvodnění:

Dne 24.3.2015 v 03.35 hod. hlídka zadržela osobu podezřelou z  vloupání do sklepních prostorů na ul.U školky v Havířově-Městě. Osobu hlídka na místě předala Policii ČR

Bc. Václavu Antošíkovi, Dušanu Glezgovi 

Zadržení nebezpečného řidiče pod vlivem alkoholu

Odůvodnění:

Dne 23.8.2015 v 16.48 hod. hlídka přijala oznámení občana o nebezpečné jízdě řidiče vozidlem po ul.J.Švermy v Havířově-Městě. Nebezpečného řidiče se podařilo zastavit na ul. J.Wericha a u řidič byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 3,04 promile alkoholu. Zadržený řidič byl na místě předán Policii ČR. 

Jaromíru Šlachtovi, Jozefu Danihelovi

Za zjištění muže podezřelého z poškození většího počtu stromů psem.

Odůvodnění :

Dne 4.5.2015 hlídka MP Havířov zjistila pachatele, který se svým psem poškodil větší počet stromů v parku na ul.Moravská v Havířově-Šumbarku. Zjištěný muž byl postoupen správnímu orgánu k dořešení. 

Bc.Vratislavu Lepičovi

Za zadržení muže podezřelého z trestného činu výtržnictví – nahý motorkář

Dne11.6.2015 v 15.15 hod. nahý motorkář začal před komisariátem MP Havířov na ul.Karvinská v Havířově-Městě vytáčet motor motocyklu do vysokých otáčet. Strážníci nahého motocyklistu pronásledovali a po kolizi motorkáře na ul.Orlovké v Havířově-Městě motorkáře ve spolupráci s policistou ČR zadrželi. Zadržený řidič byl na místě předán Policii ČR 

Stužku Za záchranu lidského života :

PhDr.Martinu Pastrňákovi, Michalu Novákovi, Radimu Kasparovi

Za záchranu života muže ležícího před OD Permon.

Odůvodnění:

Dne 12.11.2015  v 11.30 hod. strážník při monitoringu MKDS si všiml muže ležícího na chodníku před OD Permon. Na místo byla vyslána autohlídka a ta poskytla muži zraněnému muži na hlavě první pomoc  a  následně, jej předali přivolanému lékaři. 

Stužku Za statečnost :

Petru Knapíkovi, Daliboru Haramiovi, Vladimítu Ševěčkovi , Vítězslavu Hlaváčovi

Za aktivní přístup při řešení rvačky deseti osob ve společenském domě Reneta

Odůvodnění:

Dne 22.3.2015 v 02.13 hod. hlídka vyjela na oznámení občana o rvačce deseti osob ve společenském domě Reneta v Havířově-Městě. Na místě strážníci celou záležitost zklidnili a předali k dalšímu řešení policii ČR. 


Stužku STRÁŽNÍK ROKU 2015 :

Jiřímu Kozubíkovi

Odůvodnění:

Strážník Jiří Kozubík je oceněn jako Strážník roku 2015 za celoroční kvalitní a nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov.

2016_straznik_roku.jpg

2016_vyh_01.jpg2016_vyh_02.jpg2016_vyh_03.jpg