VŠICHNI STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV PROŠLI ŠKOLENÍM V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

13Březen 2024

V rámci školení, které probíhalo v průběhu února a března, si strážníci mohli připomenout základní postupy poskytování první pomoci v různých situacích. Ve snaze zvýšit úroveň bezpečnosti a zdraví občanů získali strážníci městské policie také nové zkušenosti v poskytování první pomoci.

Školení bylo organizováno ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže Karviná a ujal se ho přímo ředitel Oldřich Gbelec. Bylo zaměřeno na praktické dovednosti, které mohou strážníci využít v případě nouze. Mezi témata školení patřila resuscitace, poskytování první pomoci při krvácení, základy předlékařské první pomoci a obvazové techniky. Kromě toho se strážníci také seznámili s používáním záchranných prostředků, jako jsou defibrilátory apod.

Poskytování první pomoci je nedílnou součástí práce strážníků, kteří jsou často prvními, kdo dorazí na místo události. Získání těchto dovedností může v mnoha případech zachránit lidské životy a minimalizovat zdravotní následky. Navíc jim pomůže rychle a efektivně reagovat v situacích, kdy je pomoc nezbytná. Školení strážníků v poskytování první pomoci je součástí širšího úsilí o zvýšení profesionality a efektivity práce Městské policie v Havířově.