VOLNÝ POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

13Listopad 2017

V poslední době se stále více objevují stížnosti na skutečnost, že občané nechávají volně pobíhat své psy v okolí parku Na Nábřeží a na Lučině. Tyto stížnosti zazněly ze strany občanů také na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo koncem měsíce září.

Z tohoto důvodu byla počátkem října strážníky MP Havířov provedena celoplošná kontrola na dodržování OZV č.7/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, OZV č.2/2012 o trvalém označování psů a § 5, odst.1f, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. V rámci této kontroly byly zjištěné přestupky, které byly následně řešeny.

 

Pejskaři namítají, že například právě okolí Lučiny je ideálním místem pro vyběhání psa.

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství na území statutárního města Havířova, která platí již od roku 2004, však stanoví jasně, že pes nesmí volně pobíhat bez vodítka a náhubku v místech, která nejsou pro volný pohyb zvířat vyhrazena.

 

Místa pro volný pohyb psů byla vyčleněna v těchto částech města:

 

a) část města Havířov-Šumbark

1. mezi ul. U Nádraží a drážním tělesem ČD, část pozemku parc.č. 284

    v k.ú. Šumbark, o výměře 18 546 m2;

2. mezi ul. Hřbitovní a parkovištěm ul. Moravská, část pozemku parc.č. 2105/672,

    2040, 2061/1, 2062/1, 2039/1 v k.ú. Šumbark, o výměře 6 305 m2;

3. ul. Požárnická proti restauraci „U Třísky“, část pozemku parc.č. 1917/1

    v k.ú. Šumbark, o výměře 6 290 m2

 

b) část města Havířov-Město

1. mezi ul. Orlovská a vodním tokem Sušanka, část pozemku parc.č. 3667, 3668,

    v k.ú. Havířov-město, o výměře 14 928 m2;

2. u hřiště TJ ČSAD, část pozemku parc.č. 4021, 4043 v k.ú. Havířov-město,

    o výměře 6 195 m2

3. oplocený pozemek bývalého školního hřiště na ul. Svatopluka Čecha za budovou

    Policie ČR, část pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. Havířov-město, o výměře 4 587 m2

 

c) část města Havířov-Bludovice

1. mezi ul. Rodinná a místní vodotečí, část pozemku parc.č. 524/64 v k.ú. Bludovice,

    o výměře 6 460 m2;

2. oplocený pozemek na ul. Těšínské, část pozemku parc.č. 587 v k.ú. Bludovice,

    o výměře 2 144 m2;

 

d) část města Havířov-Prostřední Suchá

ul. Nový Svět, oplocená zahrada parc.č. 93/3 v k.ú. Prostřední Suchá,

o výměře 5 550 m2


mapa_volny_pohyb_psu.jpg