ÚSPĚŠNÉ VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

17Leden 2018

Městská policie Havířov provozuje nepřetržitě od roku 2001 Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“). V roce 2014 byla provedena celková rekonstrukce dispečerských pracovišť na všech třech komisariátech MP a v roce 2015 byl na základě veřejné zakázky systém přestavěn na moderní decentralizovaný digitální kamerový systém s přenosem dat po optické síti, který umožňuje obsluhu libovolné kamery z kteréhokoliv dispečerského pracoviště.

Touto rekonstrukcí se dosáhlo mj. výrazného zlepšení obrazových scén, delší doby uložených záznamů a zlepšení ovládání jednotlivých kamer.


Na konci roku 2017 byl MKDS rozšířen o dvě kamery, které jsou umístěny v rekonstruovaném železničním podjezdu na ul. U Nádraží v Havířově-Šumbarku.

V současné době má MKDS MP Havířov celkem 26 kamer z toho v Havířově-Městě jsou 4 kamery, v Havířově-Podlesí 4 kamery a v Havířově-Šumbarku je 18 kamer.


Právě pomocí nově nainstalovaných kamer se podařilo na začátku letošního roku zadokumentovat 3x poškození zábradlové výplně v nově rekonstruovaném podjezdu a ve dvou případech byli pachatelé tohoto poškození zadrženi a předáni Policii ČR.

Dále se dne 12.1.2018 podařilo nově instalovanou kamerou zachytit skupinu osob, která poškozovala dopravní značku před viaduktem. I tyto osoby byly strážníky zadrženy a předány Policii ČR.


Na rok 2018 jsou již schváleny finanční prostředky na zřízení dvou dalších kamerových bodů a pořízení jedné přenosné kamery, a to z dotace ze státního rozpočtu MV ČR.


mkds_01.jpgmkds_02.jpg