ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE PRÁCE PSOVODŮ MP HAVÍŘOV

11Červen 2019

V sobotu 8. června 2019 se do areálu Kynologického klubu Liberec-Pavlovice sjelo 19 z 22 přihlášených služebních psů se svými psovody z celé České republiky, aby změřili síly na 14. ročníku celostátní soutěže služebních psů „VELKÁ CENA MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC" pořádané Městskou policií Liberec a Kynologickým klubem Liberec-Pavlovice ve spolupráci s Vazební věznicí Liberec, výrobcem krmiv pro psy a kočky Nativia s.r.o. a firmou Anet Krmiva.
Nad celostátním kláním převzal záštitu primátor statutárního města Liberec pan Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., mediálním partnerem byl Týdeník policie. Zastoupeni byli příslušníci městských policií, Vězeňské služby ČR, Armády ČR a členové kynologických klubů.

Plnění úkolů obranných prací, které byly pro některé psy velkým oříškem, přihlížela téměř stovka diváků, pro které se stala soutěž lákavou podívanou, mnohdy spojenou s údivem, k čemu všemu jsou služební psi vycvičeni a jaké situace jsou schopni zvládnout díky sehranosti se svým psovodem. Nejtěžší práci však měli figuranti, kteří zde byli v roli ukrytých, utíkajících nebo útočících pachatelů. Psi měli po absolvování poslušnosti za úkol projevit svou nebojácnost a odvahu při průzkumu autobusu, odhalení ukrytého pachatele a následném zpacifikování druhého útočícího pachatele, zadržení útočícího ozbrojeného pachatele, likvidaci výtržníka, či při zadržení pachatele, který se snažil ujet z místa činu na jízdním kole.

Městskou policii Havířov reprezentovalo družstvo psovodů ve složení Pavel Ocieczek a Marcel Funiok, kteří se jako jednotlivci umístili na 4. a 8. místě a v družstvech získali 3. místo.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Nejlepší jednotlivci:
1. místo ALBANI MICHAL a ASLAN TOMANLAND z VSČR RÝNOVICE
2. místo SUROVCOVÁ MARIE a CHAIRO Z ELBU z SKS TART LIBEREC
3. místo VACEK BOHUMIL a CANTO SIX-BAU z VSČR RÝNOVICE

Nejlepší kontrolní výkon s protiútokem:
ADAMCOVÁ PETRA a MAX z MP ÚSTÍ NAD LABEM

Nejlepší družstva:
1. místo:         SUROVCOVÁ MARIE a CHAIRO Z ELBU
                        PĚNKAVOVÁ MILOSLAVA a BADY OD ZÁMKU NOVÝ STRÁNOV
                        SKS TART LIBEREC
2. místo:         HÁNA TOMÁŠ a TEXX 1214 Z HÜCKELOVY VILY
                        ALBANI MICHAL a ASLAN TOMANLAND,
                        VSČR RÝNOVICE
3. místo:        FUNIOK MARCEL a BOUMBA BEK MORAVIA MASAI MARA
                        OCIECZEK PAVEL a HASS FILKO MORAVA            
                        MP HAVÍŘOV

Zdroj článek i foto:    http://www.kkpavlovice.cz/