STRÁŽNÍCI MP HAVÍŘOV HODNOTILI ROK 2019

18Únor 2020

Ve dnech, kdy si Městská policie Havířov připomíná výročí svého založení, pořádá každoročně výroční schůzi, kde nejen zhodnotí svou činnost za uplynulý rok, ale také ocení své strážníky, a to jak za dlouholetou službu, tak za nejúspěšnější zásahy. Na závěr je primátorem města a ředitelem MP udělena cena Strážník roku za celoroční nadstandardní výkon služby.

Slavnostní setkání havířovských strážníků se letos konalo 10. února, za účasti vedení města v čele s primátorem Josefem Bělicou. Po krátkém kulturním vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v úvodu poděkoval primátor strážníkům za jejich kvalitní a dobře odvedenou práci.

Slavnostní setkání přišel pozdravit také zástupce Policie ČR, vedoucí ÚO Karviná Policie ČR plk. Miloš Pollak, který poděkoval havířovským strážníkům za dobrou spolupráci a jejich součinnost s policisty v ulicích.

Rok 2019 Městské policie v číslech

Na programu bylo hlavně každoroční hodnocení činnosti organizace za uplynulý rok. „V roce 2019 strážníci odhalili 21 485 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 86,2 procenta přestupků a 13,8 procenta, tedy 2 974 přestupků, oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 55,5 % k 44,5 %. Oproti roku 2018 strážníci v roce 2019 odhalili a řešili o 1 360 přestupků více," shrnul výsledky MP její ředitel Bohuslav Muras.

 

Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému bylo strážníky zadrženo 7 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Z MKDS si policie převzala 59 záznamů v rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno 393 osob podezřelých ze spáchání přestupku. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 9 dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 54 osobám" dále uvedl ředitel Muras.

Městská policie Havířov měla k 31. 12. 2019 průměrný přepočtený stav 124 zaměstnanců a její rozpočet činil po úpravách přibližně 96 milionů korun.

Nejlepší strážníci v roce 2019

STUŽKU ZA VĚRNOST - 10 LET:
Miroslavu Góreckému, Kateřině Matějáškové, Pavlu Ocieczkovi, Filipu Šimonovi
Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2010.

PAMĚTNÍ LIST ZA 15 LET PRÁCE U MP HAVÍŘOV A ČESTNÝ ODZNAK MP HAVÍŘOV:
Renatě Petruškové
Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2005.

STUŽKU ZA VĚRNOST - 15 LET A ČESTNÝ ODZNAK MP HAVÍŘOV:
Vladimíru Ševěčkovi
Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2005.

STUŽKU ZA VĚRNOST - 20 LET:
Ondřeji Anlaufovi, Ivo Mrázkovi, Martinu Porembskému
Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2000.

STUŽKU ZA VĚRNOST - 25 LET:
Karlu Ďurkáčovi, Pavlu Grobelnému, Radimu Kasparovi, Bc. Vratislavu Lepičovi, Bc. Rii Michalíkové, Taťáně Pacíkové,
Jiřímu Podanému

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1995.

STUŽKU ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST:
Vladislavu Zajacovi, Patriku Cikrlemu
Za zadržení podezřelého z několika vloupání do rodinných domů a vozidel
Odůvodnění: Dne 30.6.2019 v 5.15 hod. na ul.E.Rošického v Havířově-Městě strážníci zadrželi muže v osobním vozidle, do kterého se vloupal. Muž podezřelý z vloupání do několika vozidel a rodinných domů byl předán na místě hlídce PČR.

Pavlu Samkovi, Marianu Drobiszovi
Za zadržení řidiče vozidla podezřelého ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky
Odůvodnění: Dne 12.1.2019 v 16.35 hod. si strážníci všimli řidiče vozidla, který se choval podezřele. Po marném pokusu o zastavení vozidla a po pronásledování několika ulicemi byl strážníky zadržen na ul. Mánesova v Havířově - Městě. Řidiče si převzala PČR na místě.

Bc. Vratislavu Lepičovi, Jiřímu Kozubíkovi
Za zadržení podezřelého z trestného činu výtržnictví - exhibicionista
Odůvodnění: Dne 15.4.2019 v 12.10 hod. strážníci na základě oznámení ženy zadrželi v lesoparku Stromovka v Havířově - Městě polonahého muže, který se před oznamovatelkou zcela nahý ukájel.  Podezřelý muž byl na místě předán hlídce Policie ČR.

Dušanu Glezgovi, Jozefu Danihelovi, Jaromíru Šlachtovi, Stanislavu Baranovi, Davidu Kilnarovi, Adamu Lorenzovi
Za pomoci kamerového systému Mobilní služebny č. 2 zaznamenali loupežné přepadení staršího muže třemi pachateli a následně byli všichni tři pachatelé zadrženi
Odůvodnění: Dne 13.1.2019 v 01.00 hod. strážník na nám. T.G.M. v Havířově-Šumbarku za pomoci kamerového systému Mobilní služebny č. 2 zaznamenal loupežné přepadení staršího muže třemi pachateli. Strážník kontaktoval napadeného muže a za pomocí přivolaných hlídek byli všichni tři pachatelé zadrženi a předáni Policii ČR, kde bylo zjištěno, že se jedná o hledané osoby.

STUŽKU ZA STATEČNOST:
Martinu Čechovi
Za zadržení pachatele trestného činu poškozování cizí věci
Odůvodnění: Dne 6.9.2019 v 18.27 hod. strážník v civilu zadržel pomocí donucovacích prostředků muže  podezřelého ze spáchaní TČ tím že rozbil skleněným půllitrem čelní sklo jedoucího vozidla České pošty a z místa se chtěl vzdálit. Muž byl na místě předán Policii ČR.

Adamu Lorenzovi, Karlu Ďurkáčovi
Za zadržení pachatele ozbrojeného střelnou zbraní podezřelého z trestného činu, přečinu násilí proti úřední osobě
Odůvodnění: Dne 1.1.2019 v 00.20 hod. v průběhu novoročního ohňostroje na nám. Republiky v Havířově-Městě, ohrožoval muž strážníky střelnou zbraní. Muž byl strážníky omezen na osobní svobodě pomocí donucovacích prostředků a předán na Policii ČR.

Adamu Hladkému, Václavu Kotrysovi
Za zadržení pachatele ozbrojeného střelnou zbraní podezřelého z trestného činu výtržnictví
Odůvodnění: Dne 10.12.2019 v 14.00 hod. Oznámil muž, že u OD Tesco na něj muž zřejmě pod vlivem návykových látek vytáhl pistoli, mířil na něj a následně vystřelil. Podle popisu byl podezřelý muž nalezen hlídkou na ul. Orlovská v Havířově-Městě, kde byl odzbrojen a omezen na osobní svobodě Muž byl na místě předán Policii ČR. Celá událost se stala jen několik hodin po tragické události ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě.

STUŽKU ZA ZÁCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA:
Ing. Ivanu Moserovi
Za nalezení ženy se sebevražednými sklony
Odůvodnění: Dne 21.6.2019 v 19.35 hod. oznámila žena na tísňovou linku, obavy o svoji kamarádku, které utekla z domu s větším množstvím léků s tím, že chce spáchat sebevraždu. Podle popisu osoby strážník zařazen jako cyklohlídka hledanou osobu našel v lesoparku U Stromovky v Havířově-Městě, zabránil ji v požití léků a předal ji lékaři RZS.

Jozefu Danihelovi, Richardu Godyňovi
Za záchranu života muži v kolejišti ČD
Odůvodnění: Dne 21.3.2019 v 19.17 hod. si strážníci všimli na ul. Požárnická v Havířově-Šumbarku muže, který se pohyboval v kolejišti ČD a chtěl se poškodit skokem pod vlak. Strážníci muže odvedli z kolejiště kdy muž byl ve velmi špatném psychickém stavu. Následně si muže převzal přivolaný lékař RZS.

STUŽKU STRÁŽNÍK ROKU 2019:
Kateřina RASZKOVÁ
je oceněna jako Strážník roku 2019 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov.

 

 • Zahájení výroční schůze primátorem města
  Zahájení výroční schůze primátorem města
 • Ředitel MP seznámil přítomné s výsledky práce za rok 2019
  Ředitel MP seznámil přítomné s výsledky práce za rok 2019
 • Oficiální představení nových kolegů
  Oficiální představení nových kolegů
 • Oceňování strážníků za věrnost - 10 let u MP Havířov
  Oceňování strážníků za věrnost - 10 let u MP Havířov
 • Oceňování strážníků za věrnost - 20 let u MP Havířov
  Oceňování strážníků za věrnost - 20 let u MP Havířov
 • Oceňování strážníků za věrnost - 25 let u MP Havířov
  Oceňování strážníků za věrnost - 25 let u MP Havířov
 • Oceňování strážníků za věrnost - 25 let u MP Havířov
  Oceňování strážníků za věrnost - 25 let u MP Havířov
 • Předání Stužky za zásluhy o bezpečnost oceněným
  Předání Stužky za zásluhy o bezpečnost oceněným
 • Předání Stužky za záchranu lidského života
  Předání Stužky za záchranu lidského života

Stránky