REVOLUTION TRAIN V DUBNU OPĚT PŘIJEDE DO HAVÍŘOVA

3Duben 2018

Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN v minulých dnech vyjel na své jarní turné do Moravskoslezského kraje a koncem měsíce přijede i do našeho města. Unikátní vzdělávací nástroj, který varuje před riziky legálních i nelegálních drog má skvělé hodnocení od dětí, pedagogů a expertů z ČR i z Německa.

Český vzdělávací program se prosadil i v zahraničí. Programem prošlo už více jak 55 tisíc lidí, z toho 15 tisíc z Německa, 1200 ze Slovenska a 600 z Polska. Reakce jsou jak od dětí, tak učitelů a rodičů velmi pozitivní. Německo chce dokonce realizovat svůj podobný projekt.

 

Statutární město Havířov zajistilo pro všechny žáky 6. ročníků základních škol na území města bezplatnou prohlídku, která bude financována z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. Během dopoledních a odpoledních prohlídek navštíví protidrogový vlak více než 600 dětí z havířovských škol. Pro zájemce o prohlídku z řad rodin a veřejnosti budou prohlídky umožněny vždy v podvečer.

Tyto prohlídky jsou i pro veřejnost zdarma.

 

V protidrogovém vlaku děti zažijí autonehodu i pobyt ve feťáckém squatu

Speciálně vybavená stříbrná vlaková souprava, interaktivní projekt zacílený na lidské smysly a také funkční protidrogové prevence. To vše je REVOLUTION TRAIN, který teď znovu zamíří do moravskoslezského regionu.

 

Šest vagónů a v nich příběh, jak snadné je dnes propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. V interiéru protidrogového vlaku návštěvníci prochází 5D projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede návštěvníky k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Vlak skvěle hodnotí nejen mládež, že jde o jedinečný zážitek potvrdilo i několik stovek expertů a pedagogů. Oceňují především, že program mládež opravdu silně zaujme.

 

Protidrogový vlak nabízí interaktivní program primární prevence pro cílovou skupinou - žáky a studenti všech typů škol a jejich učitele. Jde především o děti a mládež ve věku 12 - 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 - 17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.

Nejohroženější skupina potencionálních závislých v něm ´zažije´ autonehodu, pobyt za mřížemi nebo v klasickém feťáckém squatu.


CO JE REVOLUTION TRAIN ?

Preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

- projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci

- multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání

- cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám

- součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence

- základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné - trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst

- souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence


2018_txt_rt.png

         
5D metoda - cílí na lidské smysly Bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co při ní uslyší. Pokud mají možnost o drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče mohou zapamatovat až 40 % přijatých informací. Když však dětem dáme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje až 80 %.


 


K tomuto projektu se nedávno vyjádřil na tiskové konferenci i policejní prezident Tomáš Tuhý. „Nedílnou součástí dlouhodobé strategie Policie ČR jsou aktivity orientované na prevenci. Dosavadní zpětné vazby studentů, pedagogů a metodiků nejen z ČR, ale i z Německa, zároveň dokazují, že projekt Revolution train přesně naplňuje jejich představy o efektivním programu a může velmi významně doplnit existující preventivní programy primární prevence. Jsem proto velmi rád, že projekt Revolution train vznikl a my můžeme být jeho součástí.“

 

Havířovští jej na svém nádraží mohou vidět a navštívit od 19. do 21. dubna.

2018_plakat_rt.jpg