REVOLUTION TRAIN OPĚT DORAZÍ NA HAVÍŘOVSKÉ NÁDRAŽÍ

29Listopad 2021

V loňském roce z důvodu protikoronavirových opatření, vyhlášených nouzových stavů a omezené školní docházky nemohl do našeho města přijet protidrogový vlak „Revolution train“ tak, jak tomu bylo v předchozích letech.

Proto jsme se snažili zapojit do letošní podzimní tour s přáním, aby se situace s nemocí Covid-19 konečně uklidnila a život se vracel k normálu. Bohužel ani v této době nemůžeme říci, že je situace dobrá, ale díky přístupu nadace Nové Česko a jednotlivých škol jsme schopni (alespoň doufáme), za dodržení přísných hygienických opatření, splnit naše plány a alespoň na dva dny přivítat REVOLUTION TRAIN na havířovském nádraží.    

Vlak vyjel na své podzimní turné již v září přes Čechy do Německa a v listopadu dorazil zpět na Moravu. V těchto dnech má již za sebou zastávky v Prostějově, Novém Jičíně, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, nyní je v Ostravě a ve středu 1. prosince přijede na dva dny také do našeho města.

Cílem tohoto programu je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog. Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.
Projekt „Revolution train“ dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Tento projekt realizuje Městská policie Havířov a je financován prostřednictvím "Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově".
Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.

INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Vzhledem k současné mimořádné situaci bychom Vás rádi informovali, že současný provoz programu REVOLUTION TRAIN ve vlaku probíhá za hygienických podmínek, které odpovídají režimu provozu školských zařízení.
Počet osob v jedné skupině resp. vagónu je maximálně 20.
Všichni naši spolupracovníci jsou očkováni a mají nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Žáci a žákyně z jednotlivých škol jsou zařazovány do rozdílných skupin a nepřijdou do vzájemného styku.

Pro návštěvníky v rámci veřejnosti platí následující pravidla:

1. Všichni návštěvníci starší 12 let musí při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
    a) prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy vlaku,
    b) aplikaci očkování proti Covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),
        musí uplynout nejméně 14 dní.
2. Během prohlídky vlaku platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
3. Všichni spolupracovníci týmu REVOLUTION TRAIN mají aplikované očkování proti Covidu-19.

4. Všichni návštěvníci si při vstupu do vlaku dezinfikují ruce pomocí senzorického dávkovače dezinfekce.
5. V každém z celkem šesti vagónů se nachází senzorický dávkovač dezinfekce.
6. Po jednotlivých prohlídkách probíhá mechanická dezinfekce dotykových ploch v jednotlivých prostorách.
7. Po skončení provozu probíhá každý den dezinfekce prostor pomocí ozonového generátoru 6,000mg/h.
8. Během denního provozu je zaručen přístup čerstvého vzduchu a výměna vzduchu ve všech prostorách.