REVOLUTION TRAIN JE OPĚT PŘISTAVEN NA HAVÍŘOVSKÉM NÁDRAŽÍ

20Březen 2019

Protidrogový vlak „Revolution train“ v minulých dnech vyjel na své jarní turné do Moravskoslezského kraje a dnes, opět po roce, přijel znovu do našeho města. Cílem tohoto programu je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.
V úterý 19.3. a ve čtvrtek 21.3. je dopolední program určen pro děti ze základních škol z Havířova, ve středu 20.3. pro ZŠ z Petřvaldu (děti od 12 do 17 let). Odpoledne, od 15:30 do 18:00 hodin, je tento program otevřen také pro širokou veřejnost.
Vstup bude díky městům Havířov a Petřvald opět zdarma.

Vlak byl již ve více než 100 městech Česka, Slovenska a Německa a navštívilo jej přes 100 tisíc lidí. Projekt „Revolution train“ dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Tento projekt realizuje Městská policie Havířov z finančních prostředků „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“.