PROTIDROGOVÝ VLAK SE TĚŠIL VELKÉMU ZÁJMU OBČANŮ

24Duben 2018

Do soboty si mohli havířovští občané prohlédnout speciálně vybavenou vlakovou soupravu, která již potřetí zavítala do našeho města. V rámci jarní tour 2018 město tentokrát zajistilo bezplatnou prohlídku pro všechny žáky 6. ročníků havířovských ZŠ, kteří tento působivý program protidrogové prevence absolvovali především dopoledne, v odpoledních hodinách se měla možnost bezplatně zúčastnit také veřejnost.

Návštěvníci doslova projdou reálným příběhem drogové závislosti, který sledují v několika kinosálech v jednotlivých vagonech protidrogového vlaku a který je vede k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví. Po filmové pasáži následuje realisticky ztvárněná a přímo s drogami související scéna. V těchto prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi s moderátorem se návštěvník dokáže velmi dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání drog nese. Návštěvníci vlaku na několika místech „příběhu ve vlaku" také současně zapisují do dotazníků, jak by se v dané situaci zachovali oni sami.

 

Vlak skvěle hodnotí nejen mládež, že jde skutečně o jedinečný zážitek potvrdilo i několik stovek expertů a pedagogů. Oceňují především, že program mládež opravdu silně zaujme.

 

Promítaný příběh s tragickým koncem byl natočený podle skutečné události. Realita je ve skutečnosti snad ještě krutější než scénář filmu, podle kterého tento příběh mladých lidí zanechává za sebou zmařené životy, těžce raněné s trvalými následky, nešťastné rodiče a blízké.

 

Tento projekt opět realizovala Městská policie Havířov z finančních prostředků „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“.


rt_2018_1.jpgrt_2018_2.jpgrt_2018_3.jpg