PREVENTIVNÍ PROJEKT „ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“

1Březen 2016

Městská policie Havířov realizovala v měsících říjnu a listopadu, stejně jako v minulých letech, další instruktážní kurzy sebeobrany „Ženy, naučte se bránit“, jejichž cílem bylo, aby ženy získaly potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany a používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Oba kurzy byly kapacitně naplněny a celkem se těchto kurzů zúčastnilo 60 žen, které při ukončení obdržely Certifikát o absolvování kurzu na MP Havířov a preventivní informační materiály. Lektory byli strážníci MP Havířov a tyto kurzy byly pro ženy bezplatné. Vzniklé náklady byly hrazeny z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově. Vzhledem k narůstajícímu zájmu havířovských žen, bude městská policie v těchto kurzech pro ženy pokračovat i v nadcházejícím období. 

img_0232.jpg

img_0240.jpg02znsb.jpg

06znsb.jpg