PREVENTIVNÍ PROJEKT PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL

5Duben 2019

Městská policie Havířov v rámci preventivní činnosti připravila i pro letošní školní rok pro děti z havířovských mateřských škol projekt „S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“.

Cílem projektu je snížit riziko nehodovosti a zranění dětí předškolního věku v silničním provozu, upozornit děti na nebezpečné situace a případná rizika v silničním provozu, se kterými se mohou setkat v souvislosti s nástupem do školy. 

Nejdříve se děti v krátké teoretické části seznámí formou besedy se základními pravidly bezpečného chování v silničním provozu, povinnostmi chodců a cyklistů v silničním provozu a vybranými dopravními značkami. Pak následuje praktická část, kde si děti vyzkouší správné chování v simulovaném provozu na dopravním hřišti, vyzkouší si praktické jízdy na koloběžkách nebo malých jízdních kolech. Projekt je realizován skupinou prevence v dubnu a květnu na malém dopravním hřišti v areálu Mateřské školy Místní v Havířově-Městě.