PREVENTIVNÍ PROJEKT "BEZPEČNÉ PRÁZDNINY 2021"

27Srpen 2021

I pro období letošních letních prázdnin skupina prevence Městské policie Havířov připravila preventivní projekt z oblasti BESIPu, s názvem „Bezpečné prázdniny“, který byl určen účastníkům příměstských táborů střediska volného častu ASTERIX, tedy dětem různých věkových kategorií.

Cílem tohoto projektu bylo, v souvislosti s prázdninami, snížit riziko nehodovosti a zranění dětí v silničním provozu, upozornit děti na nebezpečné situace a případná rizika silničního provozu, se kterými se mohou setkat. Děti byly seznámeny se základními pravidly chování v silničním provozu, s dopravními značkami a pravidly bezpečné jízdy na kole, kterou si následně, pod dohledem inspektorek prevence MP Havířov, vyzkoušely praktickými jízdami na kole a koloběžkách.

V průběhu měsíce července a srpna si tak celkem 110 dětí mohlo vyzkoušet na velkém dopravním hřišti na ul. U Závor v Havířově-Šumbarku své znalosti a dovednosti aktivního účastníka silničního provozu.