PREVENTIVNÍ PROJEKT „BEZPEČNĚ DO CÍLE!“

5Listopad 2019

Celkem 392 havířovských prvňáčků se zapojilo do projektu, který i pro letošní rok připravilo oddělení prevence Městské policie Havířov, v rámci preventivních opatření týkající se bezpečnosti dětí a mládeže.

Cílem projektu je vždy v souvislosti s příchodem nového školního roku snížit riziko nehodovosti a zranění nových školáčků v silničním provozu, upozornit děti na nebezpečné situace a případná rizika silničního provozu, se kterými se mohou setkat při cestě do školy nebo při volnočasových aktivitách a nenásilnou formou prvňáčky naučit bezpečnému pohybu na pozemních komunikacích.

Strážníci nejprve teoreticky seznamují děti se základními pravidly silničního provozu, nebezpečnými dopravními situacemi a s dopravním značením formou preventivní besedy a poté společně s dětmi ověřují nabyté znalosti dětí na dopravním hřišti při praktických jízdách na jízdních kolech a koloběžkách. 

Projekt byl realizován v měsících září a říjnu na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní, v Havířově-Městě.

Do projektu se v letošním roce zapojilo celkem 19 prvních tříd ze 14 havířovských základních škol.