OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍ KONFERENCÍ

2Prosinec 2022

„Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“ - mezinárodní odborná konference, Praha 6.10.2022

I v současném dění je řešení prevence kriminality a bezpečnosti občanů neustálou nezbytností a nutností, a to nejen na území našeho města nebo České republiky, ale v celé Evropě. Ministerstvo vnitra připravilo, v rámci konaných akcí pod hlavičkou Českého předsednictví v Radě Evropské unie, 6. října v Praze mezinárodní odbornou konferenci, které se mohla zúčastnit také havířovská manažerka prevence kriminality.

Cílem této konference bylo přiblížit současná zásadní témata prevence v souvislosti s aktuálními bezpečnostními hrozbami. Konference byla zaměřena jak na situační prevenci, od užití technických norem prevence kriminality přes prováděnou místní praxi ve městech, obcích, ale i školách a veřejných budovách až po zásadní témata zajištění i zajišťování bezpečnosti ve městech.

Byly představeny přínosy prevence kriminality konceptu Prevence kriminality prostřednictvím environmentálního designu (CPTED Crime Preventioun Through enviroment and design), který je založen na principu promyšleného designu a efektivního využívání budov a veřejných prostranství v sousedství, a který může vést ke snížení strachu a výskytu trestné činnosti a zvláště ke zlepšení kvality života občanů.

Dalším důležitým tématem byla aplikace norem prevence kriminality v evropských zemích Pod pojmem „normy“ obvykle očekáváme specifikaci technologických požadavků nebo požadavky na systém řízení. Důležitost norem prevence kriminality v bezpečnostní praxi tkví zejména v tom, že alespoň částečně napomáhá řešit a doplňovat oblasti, které jsou obsaženy v tzv. doporučujících normách. Normy prevence kriminality zásadním způsobem ovlivňují pocit bezpečí obyvatelstva. Zároveň je lze využívat do zadávacích dokumentů pro výběrová řízení na stavby. Normy prevence kriminality jsou důležitým spojovacím článkem mezi potřebami obcí a obecně zadavatelů a bezpečným prostředím pro občany.