NÁRODNÍ DNY PREVENCE 2019

18Říjen 2019

Ve dnech 16. – 17. října 2019 se uskutečnil v Brně 2. ročník akce „Národní dny prevence“ pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Jana Hamáčka. Původní inspirace na vznik této preventivní akce byla nalezena u německých sousedů, kde probíhá více jak 20 let „Deutscher Präventionstag“.

Mimo dvoudenní konference na téma „Zkušenosti měst v prevenci“ byla připravena výstava a prezentace organizací, které se věnují prevenci.

Také Městská policie Havířov se mohla zapojit a prezentovat svůj projekt mobilní služebny, který byl v roce 2018 spolufinancován z finanční dotace MV ČR a statutárního města Havířova.

 

„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti.“
(Směrnice pro prevenci kriminality, rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN, č. 2002/13)