MODERNIZACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

25Únor 2016

V říjnu 2015 byla dokončena celková modernizace městského kamerového dohlížecího systému MP Havířov, který je v nepřetržitém provozu již od roku 2001.

Na začátku bylo v provozu 10 kamer, do roku 2012 došlo průběžně k rozšíření o dalších 6 kamerových bodů. Tyto kamery byly nyní vyměněny za nové a systém byl doplněn dalšími. V současné době MP využívá celkem 24 kamer, z toho 16 je umístěno v části města Šumbark. Ve srovnání s původními, nové kamery umožňují zachytit více detailů, včetně obličejů podezřelých osob nebo poznávacích značek vozidel. Obraz je mnohem kvalitnější, a to i za zhoršených světelných podmínek. Nový a spolehlivější je také přenos signálu.

Kamerový systém nyní propojuje všechny tři komisariáty, používat všechny kamery s digitálním systémem lze v podstatě ze všech tří služeben. Další výhodou nového systému je skutečnost, že je možné na jakékoli místo ve městě dle potřeby přidat další kamerové body.

Všechny kamery jsou plně otočné a nabízejí třicetinásobný optický zoom. Nový systém také nabízí delší dobu uchování záznamů, které slouží pro případné další vyhodnocování, například Policii ČR. Kamery strážníkům umožňují rychlejší zásahy a poskytují potřebné důkazy a za dobu své existence již pomohly k dopadení mnoha pachatelů trestné činnosti nebo přestupků.

Kamery jsou umístěny na místech, kde slouží svému účelu, tedy k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností občanů a jejich majetku. Tato místa byla vybrána ve spolupráci s PČR.

Náklady na modernizaci kamerového systému přišly zhruba na tři miliony korun a byly hrazeny z rozpočtu města Havířova.

mkds_01.jpg

 

img_8837.jpg

 

img_8843.jpg