MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ, INFORMUJE – ZAČÍNÁ CYKLISTICKÁ SEZÓNA

26Březen 2018

Jarní sluníčko konečně začíná příjemně hřát a cyklisté a bruslaři se těší na své první vyjížďky. Jízda na kole je velice oblíbená, protože prospívá nejen zdraví, ale i duševní pohodě. Po chůzi je to vlastně druhý nejpřirozenější způsob pohybu, který je snadno dostupný široké veřejnosti a který přináší kromě fyzické činnosti i nové zážitky s rodinou, zábavu a poznání, proto se také těší velké oblibě.

Tak jako každý řidič automobilu dobře ví, čím musí být jeho vozidlo vybaveno, tak i cyklistovi nesmí na  kole chybět žádná ze součástí předepsaného vybavení. Technické požadavky na jízdní kola stanovuje Vyhláška č. 341/2014 v příloze č. 12, odd. c) o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Jízdní kolo musí být vybaveno:

·         dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami, které umožňují včas v případě potřeby zpomalit nebo zastavit (jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou)

·         na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, které zvýrazňují cyklistu z boku

·         oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů pro lepší viditelnost řidičům, kteří cyklistu předjíždějí nebo míjejí

·         přední bílou a zadní červenou odrazkou zvýrazňující cyklistu za snížené viditelnosti nejen při jízdě, ale i když musí zastavit

·         světlometem, jenž umožňuje vidět cyklistu za snížené viditelnosti již z dálky (zepředu bílé barvy, červený vzadu)

 

Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

 

Od 1.7.2006 je u dětí do 18 let věku používání cyklistické přilby povinné. Důležitý je také výběr správné barvy oblečení, tedy pestrých, dobře viditelných barev a také používání reflexních prvků.

 

 

Ochrana majetku

S příchodem cyklistické sezóny bohužel také začne přibývat případů odcizených kol ze sklepů domů, před obchody a restauracemi. Důkladné zabezpečení jízdních kol je přitom prakticky jedinou zbraní proti zlodějům. Skutečně se vyplatí kolo zamykat a mít jej pokud možno stále na očích.

Své jízdní kolo si můžete proti krádeži také pojistit a sjednat si pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte v souvislosti s provozem jízdního kola škodu jiné osobě.

 

Další možností, tentokrát spíše z oblasti prevence je registrace jízdních kol. Pro občany města Havířova tuto nepovinnou a bezplatnou službu provádí Městská policie Havířov, ul. Karvinská 1a (u hasičské zbrojnice) již 21 let. Jejím cílem je přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží kol a zajištěná nebo nalezená kola vrátit zpět původním majitelům.

Evidence se provádí v úřední dny pondělí a středu od 8:00-11:30 a od 13:00-17:00 hodin.

 

K registraci je zapotřebí

-          průkaz totožnosti, děti mladší 15 let v doprovodu jednoho z rodičů s OP

-          jízdní kolo

-          u zánovních kol také doklad o jeho nabytí.

 

Ke dni 26.3.2018 využilo této služby celkem 2464 havířovských občanů.

 

 

A ještě pár rad na závěr…

 • Před první vyjížďkou zkontrolujte technický stav kola, tj. funkčnost brzd, stav a vzorek cyklistických pneumatik a pláště, stav baterií u osvětlovacích prvků.
 • Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné jízdy. Na kole se vždy snažte přizpůsobit styl jízdy svým schopnostem a povrchu, po kterém jedete.
 • Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.
 • Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 • Dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole pouze  pod dohledem osoby starší 15-ti let, to neplatí pro jízdu po chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.
 • Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Větší bezpečnost vám zajistí, když budete dobře viditelní. Opatřete své kolo reflexními prvky a upřednostňujte oblečení výraznějších barev, zejména pokud se pohybujete na frekventovaných pozemních komunikacích.
 • Za soumraku, v noci nebo v mlze mějte na kole všechny předepsané odrazky a světla. Svítilny před cestou očistěte od prachu a bláta. (Používejte svítilny s přerušovaným světlem, které zvýrazní vaši přítomnost v silničním provozu).
 • Nepodceňujte používání ochranné helmy po pozemních komunikacích i v terénu. Ochranné helmy jsou sice v ČR povinné jen do 18 let, úrazy hlavy však přestavují nebezpečí pro každého bez ohledu na věk. Bez helmy by cyklisté neměli vyjíždět na pozemní komunikace, ani do terénu.
 • Pokud dojde ke střetu s bruslařem, jiným cyklistou nebo vozidlem, pořiďte fotodokumentaci události pro jednání s pojišťovnou a zajistěte svědecké výpovědi bez ohledu na to, jestli jste viník nebo poškozený.
 • Pokud dojde ke krádeži, informujte co nejdříve Policii ČR a nahlaste identifikační údaje o vašem kole. Tím můžete dopomoci k jeho brzkému nalezení a k dopadení pachatele.

 

Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na něm  poruší pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopouští se přestupku dle § 125c, odstavce 1, písmene k), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a může být strážníky MP řešen v blokovém řízení uložením pokuty až do výše 2000,- Kč,

u mladistvých pak do výše 1000,- Kč.


vybava_kola.jpg