MĚSTSKÁ POLICIE JAKO ZÁKLADNÍ PRVEK PREVENCE KRIMINALITY

3Duben 2019

Strážníci obecních policií jsou základním prvkem prevence kriminality na místní úrovni. Přítomnost a kvalitní výkon služby v terénu přispívá zásadním způsobem k pocitu bezpečí občanů.