KOLEGIUM ŘEDITELŮ MĚSTSKÝCH POLICIÍ

1Březen 2016

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2015 bylo město Havířov organizátorem setkání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, které již mnoho let přispívá ke koordinaci práce městských policií a dobré spolupráci s příslušnými orgány státu a Svazem měst a obcí ČR.  

Na svých pravidelných setkáních si ředitelé předávají poznatky a informace o činnostech městských a obecních policií. Projednávají se problematiky, legislativa ale i postupy, se kterými se strážníci v praxi potýkají.

Jednání kolegia zahájil primátor statutárního města Havířov Bc. Daniel Pawlas, poté ředitelé představili činnosti jednotlivých městských policií a jejich nejúspěšnější a nejvýznamnější projekty prevence kriminality. 


Pracovní část kolegia ředitelů zahájil jeho předseda, ředitel MP Zlín Ing. Milan Kladníček a předal slovo hostům, poslankyni Parlamentu ČR PaedDr. Miladě Halíkové a plk. Mgr. Radimu Witovi, náměstkovi ředitele pro SKPV Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.


Hlavním bodem pracovního jednání byla novela zákona o obecní polici, o jejichž přípravě podrobně hovořila vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky, paní Mgr. Milena Bačkovská. Dále informovala ředitele o připravovaných změnách přestupkového zákona nebo o zkouškách odborné způsobilosti. K odborné části se rovněž vyjadřoval zástupce Unie obecních a městských policí JUDr. Radek Ondruš a JUDr. Ivo Chauer z MV ČR. 


Druhý den jednání byl vyhrazen prezentaci činnosti MP Havířov přímo v areálu havířovského ředitelství, zvláště mobilní služebny a rekonstruovaného městského kamerového dohlížecího systému.

img_0301.jpg
img_0303.jpg
img_0311.jpg
img_0324.jpg