EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2019

22Září 2019

Evropský týden mobility probíhá každoročně od 16. do 22. září a umožňuje městům vyzkoušet si alternativy udržitelné dopravy. Také statutární město Havířov se pravidelně zapojuje do této mezinárodní akce, která se poprvé konala již v roce 2002. 
Letošním tématem Evropského týdne mobility byla bezpečná chůze a cyklistika.
V rámci těchto konaných akcí je kladen důraz na výhody, které to může mít pro naše zdraví a životní prostředí. Aktivní způsoby přemisťování, jako je chůze a jízda na kole, nevytvářejí žádné emise a pomáhají udržovat naše srdce a tělo zdravé. Města, která podporují procházky a jízdu na kole oproti jízdě osobními vozidly, jsou také atraktivnější, mají menší problémy s dopravními zácpami a vyšší kvalitu života.

Vyvrcholením letošní kampaně, oslava mezinárodního Dne bez aut, se konala v pátek 20. září na náměstí Republiky. Jako každý rok se do této akce aktivně zapojila také naše městská policie. Zástupci oddělení prevence si připravili pro menší i větší děti spoustu otázek a kvízů, týkajících se bezpečnosti v dopravě. Pro dospělé bylo připraveno „cyklistické okénko“, kde si mohli občané města nejen prohlédnout služební elektrokolo, ale hlavně si připomenout povinnou výbavu nebo se poradit, jak a kde přihlásit svá kola k registraci do evidence.

Evidence jízdních kol a invalidních vozíků je bezplatná a dobrovolná služba občanům, kterou Městská policie Havířov provádí již 22 let. Jejím cílem přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží jízdních kol a zdravotních pomůcek a zajištěný nebo nalezený majetek vrátit původním majitelům.