DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2017

9Květen 2017

Program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašují Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Českým červeným křížem, Ústředním automotoklubem ČR a Autoklubem České republiky. Je určen pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol.

Ve čtvrtek 4. května proběhlo na Dětském dopravním hřišti v Havířově-Šumbarku městské kolo této soutěže. Hlavním organizátorem byla ZŠ Gen. Svobody a pro soutěžící si připravila podle celostátních propozic úkoly z teoretických znalostí pravidel silničního provozu, jejich praktického uplatňování při jízdě na kole a zvládnutí techniky jízdy, tzv. jízdy zručnosti
a v neposlední řadě praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci. I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnilo téměř 100 žáků havířovských základních škol, což bylo dosud nejvíce přihlášených dětí v historii soutěže.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků a všeobecně zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Proto se i v letošním roce městská policie aktivně zapojila do této akce, aby byla maximálně nápomocna při naplňování těchto cílů v rámci prevence. Strážníci byli všestranně nápomocni při samotné organizaci soutěže, pomáhali dětem se seřízením kol na samotnou soutěž nebo měli na starosti evidenci a sčítání trestných bodů soutěžících dětí, které si nasbíraly při jednotlivých disciplínách jízdy zručnosti. 

soutez_ddh_2017_1.jpgsoutez_ddh_2017_2.jpgsoutez_ddh_2017_3.jpgsoutez_ddh_2017_4.jpgsoutez_ddh_2017_5.jpgsoutez_ddh_2017_6.jpgsoutez_ddh_2017_7.jpgsoutez_ddh_2017_8.jpgsoutez_ddh_2017_9.jpg