„BEZPEČNÉ PÍSKOVIŠTĚ 2016“

22Srpen 2016

Každý rok v rámci preventivních projektů Městské policie Havířov probíhá akce nazvaná „Bezpečné pískoviště“, jejímž cílem je především předcházení úrazům občanů na veřejném prostranství. Jedná se například o poranění injekčními stříkačkami, skleněnými střepy, plechovkami či jinými ostrými předměty nebo o úrazy na poškozeném mobiliáři.

V letošním roce byla tato akce realizována v období od 11. července do 10. srpna a byla zaměřena především na celkovou bezpečnost dětí, hrajících si o prázdninách na pískovištích, dětských mobiliářích a hřištích.

V daném období bylo skupinou prevence zkontrolováno celkem 287 dětských pískovišť, mobiliářů a hřišť. Do této akce se opět zapojili i asistenti prevence kriminality kontrolou 29 dětských pískovišť, mobiliářů a hřišť v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá, Havířov-Šumbark.

 

Závady byly zjištěny v těchto lokalitách:

 

ul. E. Krásnohorské

- v blízkosti pískoviště odstraněny 2 kusy rozbité skleněné láhve – na místě odstraněno do kontejneru

ul. Uzavřená (dvorová část č.p. 5)

- zjištěna na hřišti zrezivělá tyč na volejbalovou síť – nahlášeno na Magistrát města Havířova (dále jen „MMH“)

ul. Komunardů (dvorová část č.p. 2, 4)

u dětského mobiliáře zjištěna ulomená větev většího rozměru – nahlášeno na MMH

ul. Gogolova

- v blízkosti dětského mobiliáře zjištěn 1 ks krátké kovové tyčky s hřebíky – na místě odstraněno do kontejneru

ul. Vardasova (dvorová část č.p. 10) / J.Wericha (dvorová část č.p.8,10)

u dětského mobiliáře zjištěny 2 poškozené lavičky (chybějící spodní desky) – nahlášeno na MMH

ul.  Koperníkova (dvorová část č.p. 5)

u hřiště zjištěn uvolněný malý odpadkový koš s vystupujícími ostrými úchyty – nahlášeno na MMH

ul. Místní

- v parčíku směrem k okrasným kruhovým kamenům (z ul. Mírové) zjištěna poškozená lavička (chybějící spodní deska) – nahlášeno na MMH

ul. Janáčkova (dvorová část č.p. 3)

zjištěny 2 poškozené lavičky – nahlášeno na MMH

ul. V parku

- v dětském pískovišti nalezen dřevěný kůl s hřebíky – na místě odstraněno do kontejneru

ul. Svornosti (dvorová část č.p. 3, 5)

- u hřiště zjištěna 1 poškozená lavička (chybějící deska) – nahlášeno na MMH

- na hřišti zjištěno poškozené oplocení s ostrými vystupujícími dráty – nahlášeno na MMH

ul. Husova (dvorová část)

- v blízkosti pískoviště zjištěn 1 kusy rozbité skleněné láhve – na místě odstraněno do kontejneru

ul. Fibichova

- při vstupu do dětského parku - zjištěna rozlomená značka vyjadřující zákaz vstupů psů

- nahlášeno na MMH

ul. Na Nábřeží (pod ul. Fibichova)

- v blízkosti lavičky nález 1ks injekční stříkačky – sepsán ÚZ - MP/16/00710/Ba, za dodržení všech bezpečnostních zásad byl nález na místě odstraněn

ul. Anglická 1b/746

- chybějící lišta pískoviště – nahlášeno na MMH

ul. Anglická 11d

- u pískoviště poškozená lavička (chybějící vrchní deska) – nahlášeno na MMH

- v pískovišti zjištěn kus rozbité lahve – na místě odstraněno do kontejneru

ul. U nádraží 17

- u pískoviště 2 poškozené lavičky (chybějící desky) – nahlášeno na MMH

ul. Jarošova 8b/765 - u pískoviště 2 poškozené lavičky (chybějící desky) – nahlášeno na MMH

ul. Kpt. Jasioka 4

- poškozená lišta pískoviště – nahlášeno na MMH

ul. Kpt. Jasioka 35-33

- u pískoviště poškozená lavička, poškozený stůl s ostrými šrouby – nahlášeno na MMH

ul. Kpt. Jasioka

- v pískovišti zjištěny dvě poškozené plechovky s ostrými hranami – na místě odstraněno

  do kontejneru

ul. Lidická/Šípková

- v pískovišti zjištěn 1 kus rozbité skleněné láhve – na místě odstraněno do kontejneru

ul. Lidická/U Tesly

- u dětského mobiliáře zjištěn drobný nepořádek (dřevěné klacky s ostrými konci) – na místě odstraněno do kontejneru

bezp_pis_2016_01.jpgbezp_pis_2016_02.jpgbezp_pis_2016_04.jpgbezp_pis_2016_03.jpg