„AKCE JEHLA 2018“ MÁ SVÉ VÝSLEDKY

19Duben 2018

Do této akce se v úterý 17. dubna zapojilo přes 450 strážníků ze 38 měst a z toho i šest měst z Moravskoslezského kraje, z Českého Těšína, Frýdku-Místku, Havířova, Karviné a Opavy a Ostravy. Hlídky, které někde doprovázeli i asistenti prevence kriminality, se pokusily vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. V rámci akce bylo nalezeno téměř tisíc kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Video zpracované MP Praha z této celostátní akce si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=65-gGpl7asg&t=21s  

Městská policie Havířov, přestože se strážníci této činnosti věnují pravidelně v rámci běžného výkonu služby, vyčlenila pro tuto celostátní akci 19 strážníků a 2 Asistentky prevence kriminality. Intenzivní kontroly probíhaly na celém území města za účelem zjištění odhozených použitých injekčních stříkaček. Bylo prověřeno celkem 419 označených  rizikových lokalit, dětských mobiliářů, parkových ploch nebo cyklostezek.

 

Akce byla plánována od 9 do 15 hodin a v tomto časovém úseku bylo zjištěno celkem 15 nálezů odhozených použitých injekčních stříkaček, které byly za dodržení hygienických norem sesbírány a uloženy do určených jednorázových plastových kontejnerů. 

 

Tato cílená preventivní opatření jsou velmi důležitá, například i pro spolupráci se státními policisty, kdy jim strážníci předávají informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání drogové kriminality. 

Odhozené věci po narkomanech jsou nebezpečné zejména dětem, se kterými strážníci v rámci besed o možných rizicích diskutují. Děti se na besedách dozvídají, jak se mají v případě nálezu chovat.

A PREVENCE SE VYPLÁCÍ. Městská policie Havířov eviduje řadu případů, kdy strážníkům odhozené stříkačky a jehly nahlásily právě děti, tak jako tomu bylo i v případě den před konanou akcí Jehla.


2018_akce_jehla_1.jpg2018_akce_jehla_2.jpg2018_akce_jehla_3.jpg2018_akce_jehla_4.jpg2018_akce_jehla_5.jpg2018_akce_jehla_6.jpg2018_akce_jehla_7.jpg2018_akce_jehla_8.jpg