V. etapa odkanalizování města 2018

Obyvatelé ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-Prostřední Suché se budou moci napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu letošního roku zde město nechá vystavět 1375 metrů gravitační splaškové stoky, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod v celkové délce 517 metrů.

Na veřejnou kanalizaci se tak bude moci napojit 68 rodinných domků a objekt Stavebního bytového družstva Havířov na ulici Hornosušská. Již od dubna 2018 probíhá příprava stavby. Samotné výkopové práce začaly koncem května a potrvají zhruba do konce roku. Majitelé domků by se tak mohli začít na kanalizaci napojovat v příštím roce. Na výstavbu neveřejně části kanalizační přípojky poskytne město místním bezúročnou půjčku.

Hlavním přínosem nové kanalizace bude snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Na odkanalizování Fryštátské ulice se městu podařilo získat evropskou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 85 procent z celkových uznatelných nákladů daných projektem. 

V rámci výstavby nové kanalizace plánuje Havířov také obnovit komunikaci na Lískové ulici. Finanční náklady na celý projekt odkanalizování této části města dosahují téměř 35 milionů korun.


 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz