centrum_kvete.jpg

V Havířově v pondělí jednali zastupitelé

Svými hlasy mj. podpořili návrh na čerpání tzv. fondu bezpečnosti, navrhli nové jednatele Městské realitní agentury, schválili převod financí z rozpočtu města Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výměny kotlů na území města a každoroční výjimku pro ZŠ a MŠ Selská. V rámci svého jednání zastupitelé odhlasovali druhé kolo dotací pro sportovní a mimosportovní oblast a také projednali závěrečný účet hospodaření města za rok 2016.Zastupitelé podpořili návrh na čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově

V rámci čerpání tzv. fondu bezpečnosti schválili zastupitelé částku 85 tisíc korun na zakoupení bezpečnostního zařízení pro přenos dat mezi radnicí a městskou policií, 75 tisíc korun na pořízení dvou odvlhčovačů s přídavným topením pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město a Havířov-Životice, přes 20 tisíc korun na nákup vybavení dětského dopravního hřiště Mateřské škole Havířov-Šumbark Petřvaldská a částku více než 30 tisíc korun na nákup jízdních kol, koloběžek, cyklistických přileb a chráničů pro dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku.

Během dalšího projednávaného bodu pak zastupitelstvo odhlasovalo čerpání dalších 110 tisíc korun z fondu na zřízení záznamového serveru pro dva nové kamerové body v rámci rekonstrukce železničního podjezdu u vlakového nádraží.


Městská realitní agentura bude mít dva nové jednatele

Změnou zakladatelské listiny MRA zastupitelé navýšili počet jednatelů společnosti z jednoho na dva. Následně pak z funkce jednatele MRA navrhli odvolat Róberta Pustku a novými jednateli zvolit Róberta Masaroviče a Jiřího Lankočího. Samotná volba a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady patří do působnosti valné hromady tj. Rady města Havířova. Ta bude jednat již tuto středu.

Na návrh zastupitelstva proběhnou personální změny také v Technických službách. Z funkce člena dozorčí rady bude odvolán Marek Plawny, který bude zvolen členem představenstva. Členem dozorčí rady bude zvolen Bohuslav Niemiec. Z funkce člena představenstva bude odvolán Róbert Masarovič. Také tento návrh musí odhlasovat valná hromada, tedy radní.


Havířov spolufinancuje výměnu kotlů na území města

Zastupitelé projednali a schválili převod více než 300 tisíc korun Moravskoslezskému kraji z rozpočtu města na spolufinancování výměny kotlů na území města v rámci první výzvy kotlíkových dotací.


Schválena byla každoroční výjimka pro ZŠ a MŠ Selská

Zastupitelé opět schválili povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků a úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská.


Město opět podpoří sportovní a mimosportovní oblast

V rámci svého jednání zastupitelé odhlasovali druhé kolo dotací pro nejrůznější společenské, kulturní, osvětové nebo sportovní činnosti a akce, jejichž pořadatelé si zažádali o podporu z městského rozpočtu. Ve 2. kole dotačního řízení bylo podáno 36 žádostí v mimosportovní sféře a 16 žádostí ve sportovní sféře.

Do sportovní oblasti poputuje v rámci 2. kola dotací z městského rozpočtu více než půl milionu korun. Město mj. podpoří sportovní činnost spolku Sportovní gymnastika T. Havířov, účast na mistrovství ČR klubu BK Havířov, přípravu na zimní olympijské hry Ski clubu Paulát Havířov, účast na mistrovství Evropy Maniak aerobiku Havířov, účast na mezinárodním florbalovém turnaji klubu Florbal Havířov, příměstský tábor se sportovním zaměřením Judo clubu Havířov či činnost klubu BOX Havířov.

Pro mimosportovní sféru zastupitelé odsouhlasili dotaci téměř 450 tisíc korun. Tyto městské finance podpoří činnosti a akce subjektů ze sociální, kulturní nebo školské oblasti, oblasti partnerských vztahů, prevence kriminality a protidrogové prevence a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Město tak podpoří činnost Armády spásy a dalších zařízení ze sociální oblasti či různé sociální projekty. Podporu města získala také např. Taneční škola Horizonty Havířov na účast na mistrovství světa nebo Střední odborné učiliště DAKOL na soutěž Zlatý masér. Peníze z rozpočtu půjdou k podpoře činnosti také např. Vodní záchranné službě ČČK Těrlicko.


Zastupitelé projednali závěrečný účet hospodaření města za rok 2016

Hospodaření města Havířova skončilo za rok 2016 kladným saldem příjmů a výdajů přesahujícím 323 milionů korun. Dosažený výsledek hospodaření byl téměř 178 milionů korun. Příjmy města po konsolidaci byly vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na téměř 105 % při dosažené skutečnosti zhruba 1 326 milionů korun, z této částky tvoří daňové příjmy města téměř 1 miliardu korun. Daňové příjmy jsou stěžejním příjmem města a v roce 2016 se podílely více než 75 % na celkových příjmech po konsolidaci. Výdaje po konsolidaci byly čerpány ve výši více než 1 003 milionů korun, což je přes 86 % upraveného rozpočtu. Na této částce se podílely provozní výdaje ve výši téměř 928 milionů korun (plnění upraveného rozpočtu na téměř 94 %) a investiční výdaje byly v hodnotě téměř 75 milionů korun (plnění upraveného rozpočtu na téměř 44 %). V roce 2016 byly zapojeny účelové fondy města do výdajů a financujících operací v celkové výši více než 104 milionů korun.

V průběhu roku 2016 byl čerpán úvěr u KB, a.s. určený k přeúvěrování dvou dříve přijatých úvěrů vedených u VÚB, a.s. a ČS, a.s. ve výši přesahující 395 milionů korun. K úhradě splátek jistin úvěrů bylo v roce 2016 vynaloženo přes 498 milionů korun a konečné závazky z úvěrů byly k 31.12.2016 ve výši přes 386 milionů korun.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz