sport anketa.gif

Městská policie informuje: PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2017

Také v minulém roce se městu Havířov podařilo získat finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci "Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017", který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Byly schváleny žádosti o dotace na realizaci tří dílčích projektů a poskytnuta částka celkem 731 tisíc Kč. Spolufinancování města je řešeno financemi z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, případně z rozpočtu Městské policie Havířov.

Asistent prevence kriminality 2017


Činnost asistentů prevence kriminality (dále jen "APK") byla ve městě Havířově zahájena v polovině roku 2010. Cílem tohoto projektu je zachování 2 pracovních míst APK, kteří svou prací přispívají k ochraně investic a majetku města, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov. Účastníci projektu, kteří spadají do cílové skupiny, tj. příslušníci etnické menšiny nebo vybrané osoby bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, svou činností přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a eliminaci sociálně rizikových jevů v sociálně vyloučených lokalitách Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Specifickým cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu života, bezpečnostní situaci a vztahy obyvatel v lokalitách obývaných převážně Romy.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov

Vyúčtování dotace:
Dotace MV ČR    385 716,- Kč
Spolufinancování z FB             65 575,- Kč
Jiné zdroje    5 408,- Kč
Celkové náklady    456 699,- KčŽeny, naučte se bránit II

Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale i státních organizací, které ženy na území města Havířova zaměstnávají, má realizátor projektu záměr rozšířit a zkvalitnit pořádané kurzy sebeobrany pro ženy. Tyto kurzy MP Havířov realizuje již od roku 2011. Hlavním důvodem pořádání těchto kurzů je pomoci ženám získat potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany nebo používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Zvláště poslední ukončené instruktážní kurzy sebeobrany v rámci preventivního projektu „Ženy, naučte se bránit“, které proběhly v říjnu a listopadu 2016 ukázaly, jakým směrem by se měla inovace kurzů, na základě diskuze s účastnicemi, ubírat.

Specifickým cílem je poučit účastnice kurzu jak se vypořádat s narůstající agresivitou osob na zaměstnance státní nebo veřejné správy i ve zdravotnictví, s pouliční kriminalitou a dalším formám trestné činnosti. Kurz tak může sloužit i jako forma prevence proti domácímu násilí.

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov

Vyúčtování dotace:

Dotace MV ČR    56 999,- Kč
Spolufinancování z FB           6 400,- Kč
Jiné zdroje    14 036,- Kč
Celkové náklady    77 435,- KčSociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2017

Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova.

Realizátorem projektu je na základě Smlouvy o poskytování služeb sdružení SP+D Kontakt, občanské sdružení pro prevenci a pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.

Vyúčtování dotace:
Dotace MV ČR    110 760,- Kč
Spolufinancování z FB           29 800,- Kč
Jiné zdroje    -
Celkové náklady    140 560,- Kč


Havířov informovala Monika Krpelíková, MP Havířov

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz