namesti_vzducholod.jpg

Cena tepla pro rok 2017 bude opět nižší

Rada města Havířova při svém středečním jednání vzala na vědomí snížení ceny tepla Havířovské teplárenské společnosti (HTS) pro příští rok přibližně o 1%. Cena tepla pro domácnosti a nebytové prostory, jež společnost zásobuje, bude za rok 2016 nejnižší za poslední tři roky. Důvodem je jednak teplotní průběh v předchozích letech, kdy zejména rok 2014 byl rekordně teplý, a také úsporná opatření na straně distributora.

"Na cenu tepla negativně již několik let působí pokles množství dodávaného tepla. Pro zajímavost uveďme, že v roce 2003 společnost HTS dodala Havířovu tepelnou energii v celkové výši přesahující 1 milion gigajoulů. V roce 2017 předpokládáme celkovou dodávku tepla ve výši cca 698 tisíc gigajoulů," vysvětluje Martin Navrátil, vedoucí obchodního oddělení HTS.

Podle Navrátila má uvedený pokles má mnoho příčin. "Došlo k rozsáhlým stavebním úpravám na vytápěných objektech např. výměny oken či kompletní zateplení objektů. Proběhly instalace regulačních prvků, a to jednak na zařízení dodavatele, ale také v majetku majitele objektu. Tyto prvky umožňují úpravu dodávek tepla dle časových plánů, tzn. dle potřeb odběratele."

Dodává, že v neposlední řadě jsou to také úspory na straně odběratelů, ať již vlivem úbytku obyvatel, vyprazdňování bytů i nebytových prostor, či většího šetření teplem po instalaci termoregulačních ventilů, nebo tzv. poměrových měřidel na radiátorech.

I přes pokles dodaného množství tepla HTS očekává, že průměrná cena tepla za rok 2016 nepřesáhne výslednou cenu tepla za rok 2015, která činila 506,43 Kč/GJ (bez DPH). Podle stavu k 30. 11. 2016 očekává výslednou průměrnou cenu za rok 2016 na úrovni cca 504 Kč/GJ (bez DPH). 

K dalšímu snížení ceny tepla pak dojde v roce 2017, pro tento rok kalkuluje HTS průměrnou cenu tepla ve výši 498,42 Kč/GJ (bez DPH). 

"Na uvedeném vývoji ceny tepla se pozitivně projevil také meziroční vývoj ceny nakupovaného tepla od společnosti Veolia Energie ČR, jejíž teplo HTS z primárních rozvodů nakupuje a prostřednictvím své sítě dále rozvádí až ke konečným odběratelům," dodává Navrátil.Přehled průměrných cen tepla od společnosti HTS za období 2014 – 2017 (v Kč bez DPH/GJ)

 

 

2014

2015

2016

2017

Výsledná cena

Výsledná cena

Výsledná cena očekávaná *

Kalkulovaná cena

Průměrná cena tepla

514,63

506,43

504,00

498,42


Pozn: * - V roce 2016 je výsledná cena očekávaná uvedena dle stavu známého k 30. 11. 2016.

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz