Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 14

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 20.6.2011 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             20.6.2011 14:40:31             
     12. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 - rozpoč      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Omluven   
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr Halíková Milada          KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr Schreiber Radomil          ODS    32 Omluven   
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr Mach Vladimír            NEZ    43 Omluven   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

a) návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.;
b) na základě schválených rozpočtových opatření tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2011:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 205 872,88 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

880 970,17 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

36 479,22 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

9 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 279 423,49 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 502 995,58 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 209 018,12 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

878,73 tis. Kč

odbor školství a kultury

51 874,32 tis. Kč

odbor územního rozvoje

550,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

248 027,06 tis. Kč

odbor sociálních věcí

251 994,90 tis. Kč

odbor komunálních služeb

259 611,67 tis. Kč

odbor investiční výstavby

686 280,00 tis. Kč

odbor správy majetku

15 500,00 tis. Kč

Městská policie

66 020,44 tis. Kč

odbor ekonomický

590 200,84 tis. Kč

oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje

38 030,16 tis. Kč

   

b) příspěvky organizacím

293 977,46 tis. Kč

z toho: MŠ Balzakova

960,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

947,00 tis. Kč

MŠ ČSA

870,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 230,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

1 003,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

950,00 tis. Kč

MŠ Lipová

870,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 450,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 960,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

742,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 325,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova;

950,00 tis. Kč

MŠ Radniční

836,00 tis. Kč

MŠ Resslova

625,00 tis. Kč

MŠ Sukova

860,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

916,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

652,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

729,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

700,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 444,76 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

3 030,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 967,80 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

7 885,62 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 549,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

4 355,85 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 244,40 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 725,68 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 093,60 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

8 068,94 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

6 000,21 tis. Kč

ZŠ Moravská

6 757,52 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 624,48 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 505,50 tis. Kč

ZŠ Školní

2 759,80 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 212,12 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 420,92 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

3 523,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

27 998,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

17 981,26 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

34 150,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

30 688,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

37 540,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 826,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 100,00 tis. Kč

 

 

III. Financování celkem

+297 122,70 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+569 610,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-347 080,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

+22 000,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

-22 000,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+54 500,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-54 500,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+74 592,70 tis. Kč

u k l á d á

1. zpracovat analýzy finančních toků na úvěrovém účtu VÚB, a.s. vzniklé čerpáním úvěru v jednotlivých letech podle akcí, a to rozdělením na výdaje, které budou dotovány (uznatelné výdaje) a na výdaje, které jsou hrazeny ze zdrojů města. Zapracovat i přijaté transfery v jednotlivých letech podle akcí a položek, které budou zdrojem splátek jistin tohoto úvěru.

Z: vedoucí EO
T: jednání ZMH v 9/2011

2. vyčíslit provozní náklady v jednotlivých letech, které městu budou vznikat v souvislosti s realizací dotovaných akcí

Z: vedoucí EO
T: jednání ZMH v 9/2011