Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 45

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 13:37:36             
     39. Změny v zástupcích města v orgánech obchodníc      
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Proti    
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Proti    
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Proti    
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Proti    
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Proti    
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Proti    
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Proti    
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Proti    
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Proti    
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Proti    
 Robosz Petr               ČSSD    12 Proti    
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Proti    
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Proti    
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Proti    
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Nehlasoval  
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Zdržel se  
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 14 (33%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

n a v r h u j e

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ke dni 17.12.2014

1. v obchodní společnosti TSH a.s., IČO 25375601
odvolání Vojtěcha Kozáka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Róberta Masaroviče, MSc. do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Vladislava Fukaly z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Ondřeje Baránka do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Pavla Rapanta z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Alice Hegyi do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Miroslava Polaka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Václava Kubelky do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Mgr. Radka Kupczaka z funkce člena představenstva TSH a.s.
zvolení Ing. Jiřího Šebesty do funkce člena představenstva TSH a.s.
odvolání Mgr. Michaely Horňákové z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Mgr. Stanislavy Gorecké do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
odvolání Leoše Lukaštíka z funkce člena dozorčí rady TSH a.s.
zvolení Vladislava Fukaly do funkce člena dozorčí rady TSH a.s.

2. v obchodní společnosti HTS, a.s., IČO 61974706
odvolání Ing. Břetislava Petra z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Bc. Josefa Bělici do funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Karla Sachmerdy z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Petera Hrabčáka do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Radima Mudry z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení JUDr. Bronislava Bujoka do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Danuše Holeksové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Danuše Holeksové do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Jarmily Světlíkové z funkce člena představenstva HTS, a.s.
zvolení Františka Fice do  funkce člena představenstva HTS, a.s.
odvolání Ing. Karla Chodury z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Bc. Aleny Olšokové do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Ing. Petra Špoka z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Karla Sachmerdy do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Jaroslava Jeziorského z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Ing. Petra Špoka do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
odvolání Martina Taussiga z funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.
zvolení Martina Taussiga do funkce člena dozorčí rady HTS, a.s.