Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 30

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 12:40:00             
      28. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové       
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 42 (98%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2014 z rozpočtu odboru školství a kultury, a to formou zvýšení příspěvku na provoz základním školám v celkové výši 392.760,- Kč takto:

5.920,- Kč Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958122)
-
 v tom: 5.920,- Kč ………odměny vedoucím sportovních
                                             a
 mimosportovních kroužků

16.480,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace (IČ 48805289)
- v tom: 16.480,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

10.000,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná (IČ 48805513)
- v tom: 6.000,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
              4.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (2. místo)

9.200,- Kč Základní škola Havířov - Město Gorkého 1/329 okres Karviná (IČ 62331221)
- v tom: 9.200,- Kč ………..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

5.120,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná (IČ 61988723)
- v tom: 5.120,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                            a mimosportovních kroužků

22.440,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná (IČ 48805424)
-
 v tom: 19.440,- Kč ……….odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
                3.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (3. místo)

3.520,- Kč Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná (IČ 61988600)
-
 v tom: 3.520,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

8.800,- Kč Základní škola Havířov - Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, Příspěvková organizace (IČ 62331248)
-
 v tom: 2.800,- Kč ……..…..odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
               6.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (1. místo)

4.720,- Kč Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/115 okres Karviná (IČ 48805475)
-
 v tom: 2.720,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků
               2.000,- Kč ………. .Havířovská liga - za umístění (4. místo)

10.840,- Kč Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958114)
-
 v tom: 10.840,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                   a mimosportovních kroužků

4.880,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace (IČ 70958131)
-
 v tom: 4. 880,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                 a mimosportovních kroužků

11.840,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace (IČ 48805271)
-
 v tom: 11.840,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                   a mimosportovních kroužků

272.720,- Kč Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČ 75027577)
-
 v tom: 270.000,- Kč ………....dofinancování výjimky z počtu žáků
                  2.720,- Kč ………....odměny vedoucím sportovních
                                                      a mimosportovních kroužků

2.640,- Kč Základní škola Havířov - Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, Příspěvková organizace (IČ 70958149)
-
 v tom: 2.640,- Kč …………odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

2.640,- Kč Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková oganizace (IČ 75027569)
-
 v tom: 2.640,- Kč ………...odměny vedoucím sportovních
                                                a mimosportovních kroužků

1.000,- Kč Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná (IČ 62331230)
-
 v tom: 1.000,- Kč ………. Havířovská liga - za umístění (5. místo)

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz základním školám do návrhu úprav rozpočtu IV. na rok 2014 o výše uvedené částky