Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 11

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 12:13:11             
        09. Rozpočet města Havířova na rok 2015        
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Proti    
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Proti    
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Proti    
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Proti    
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Proti    
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Proti    
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Proti    
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Proti    
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Proti    
 Radová Eva                ČSSD    10 Proti    
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Proti    
 Robosz Petr               ČSSD    12 Proti    
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Proti    
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Proti    
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Proti    
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Zdržel se  
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 25 (58%) Proti: 15 (35%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2015

1) Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 544 075,00 tis. Kč

z toho:

tř. 1 – daňové příjmy

896 778,00 tis. Kč

 

tř. 2 – nedaňové příjmy

22 256,00 tis. Kč

 

tř. 3 – kapitálové příjmy

4 500,00 tis. Kč

 

tř. 4 – přijaté transfery

620 541,00 tis. Kč

2) Výdaje celkem (a/ + b/)

1 430 883,00 tis. Kč

a/ výdaje organizačních jednotek MMH

1 155 180,00 tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

780,00 tis. Kč

 

odbor školství a kultury

35 293,00 tis. Kč

 

odbor územního rozvoje

240,00 tis. Kč

 

stavební a silniční správní úřad

40,00 tis. Kč

 

odbor organizační

209 000,00 tis. Kč

 

odbor sociálních věcí

13 822,00 tis. Kč

 

odbor komunálních služeb

255 625,00 tis. Kč

 

odbor investiční výstavby

149 723,00 tis. Kč

 

odbor správy majetku

19 395,00 tis. Kč

 

Městská policie Havířov

73 000,00 tis. Kč

 

odbor ekonomický

381 562,00 tis. Kč

 

oddělení strategického rozvoje

3 700,00 tis. Kč

 

kancelář primátora

13 000,00 tis. Kč

b/ příspěvky a dotace organizacím

275 703,00 tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

705,00 tis. Kč

 

MŠ „U kamarádů“ (Čelakovského)

870,00 tis. Kč

 

MŠ ČSA

834,00 tis. Kč

 

MŠ E. Holuba

975,00 tis. Kč

 

MŠ Horymírova

885,00 tis. Kč

 

MŠ Kosmonautů

780,00 tis. Kč

 

MŠ Lípová

1 340,00 tis. Kč

 

MŠ Mládí

965,00 tis. Kč

 

MŠ Moravská

1 570,00 tis. Kč

 

MŠ Okružní

720,00 tis. Kč

 

MŠ Petřvaldská

2 300,00 tis. Kč

 

MŠ Přímá

930,00 tis. Kč

 

MŠ Puškinova

765,00 tis. Kč

 

MŠ Radniční

790,00 tis. Kč

 

MŠ Resslova

650,00 tis. Kč

 

MŠ Sukova

730,00 tis. Kč

 

MŠ Švabinského

700,00 tis. Kč

 

MŠ U Jeslí

540,00 tis. Kč

 

MŠ U Stromovky

845,00 tis. Kč

 

MŠ U Topolů

560,00 tis. Kč

 

ZŠ 1. Máje

3 555,00 tis. Kč

 

ZŠ F. Hrubína

2 325,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 280,00 tis. Kč

 

ZŠ Gen. Svobody

3 580,00 tis. Kč

 

ZŠ Gorkého

3 240,00 tis. Kč

 

ZŠ Jarošova

2 050,00 tis. Kč

 

ZŠ K. Světlé

2 705,00 tis. Kč

 

ZŠ Kpt. Jasioka

2 780,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Kudeříkové

3 300,00 tis. Kč

 

ZŠ M. Pujmanové

3 370,00 tis. Kč

 

ZŠ Mládežnická

3 070,00 tis. Kč

 

ZŠ Moravská

5 450,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 775,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Selská

930,00 tis. Kč

 

ZŠ Školní

2 500,00 tis. Kč

 

ZŠ a MŠ Zelená

1 090,00 tis. Kč

 

ZŠ Žákovská

4 038,00 tis. Kč

 

ASTERIX – Středisko volného času Havířov

2 090,00 tis. Kč

 

Domov seniorů Havířov

33 623,00 tis. Kč

 

Městská knihovna Havířov

18 252,00 tis. Kč

 

Městské kulturní středisko Havířov

43 000,00 tis. Kč

 

SANTÉ – Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

11 715,00 tis. Kč

 

Sociální služby města Havířova

30 606,00 tis. Kč

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

32 188,00 tis. Kč

 

Ostatní dotace a dary

32 737,00 tis. Kč

3) Financování celkem

- 113 192,00 tis.Kč

z toho:

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-144 384,00 tis. Kč

 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

+31 192,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2015, dle důvodové zprávy.

u k l á d á

Radě města Havířova

zapracovat, po zjištění skutečné výše výsledku hospodaření města Havířova za rok 2014, do rozpočtu města Havířova na rok 2015 jeho částečné zapojení.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2015 dle důvodové zprávy.