Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 8

z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 15.12.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             15.12.2014 9:15:58             
       08. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2014        
______________________________________________________________________
 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PeadDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtačík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 42 (98%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 1
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 97. - 103., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 104. – 125., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 97. – 125. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4)

1 869 107,49

tis. Kč

z toho:

tř. 1 - daňové příjmy

869 518,11

tis. Kč

tř. 2 - nedaňové příjmy

53 573,65

tis. Kč

tř. 3 - kapitálové příjmy

6 747,00

tis. Kč

tř. 4 - přijaté transfery

939 268,73

tis. Kč

II. Výdaje celkem (a> + b>)

2 032 507,87

tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 683 011,77

tis. Kč

z toho:

odbor životního prostředí

901,47

tis. Kč

odbor školství a kultury

41 832,64

tis. Kč

odbor územního rozvoje

654,00

tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00

tis. Kč

odbor organizační

239 080,95

tis. Kč

odbor sociálních věcí

15 324,30

tis. Kč

odbor komunálních služeb

267 586,73

tis. Kč

odbor investiční výstavby

436 397,00

tis. Kč

odbor správy majetku

21 633,00

tis. Kč

Městská policie Havířov

75 184,13

tis. Kč

odbor ekonomický

560 861,72

tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

6 555,60

tis. Kč

kancelář primátora

16 970,23

tis. Kč

b) příspěvky organizacím

349 496,10

tis. Kč

z toho:

MŠ Balzacova

1 202,47

tis. Kč

MŠ "U kamarádů" (Čelakovského)

853,00

tis. Kč

MŠ ČSA

860,00

tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 019,00

tis. Kč

MŠ Horymírova

864,40

tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00

tis. Kč

MŠ Lípová

1 562,00

tis. Kč

MŠ Mládí

985,00

tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00

tis. Kč

MŠ Okružní

653,00

tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 435,11

tis. Kč

MŠ Přímá

950,00

tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00

tis. Kč

MŠ Radniční

820,00

tis. Kč

MŠ Resslova

680,00

tis. Kč

MŠ Sukova

790,00

tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00

tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00

tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 039,00

tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00

tis. Kč

ZŠ 1. Máje

3 878,40

tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 509,88

tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 196,84

tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 864,60

tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 365,16

tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 340,52

tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 017,86

tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 281,92

tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 870,20

tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 579,36

tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 162,84

tis. Kč

ZŠ Moravská

5 764,92

tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 336,16

tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 894,24

tis. Kč

ZŠ Školní

2 634,60

tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 135,84

tis. Kč

ZŠ Žákovská

5 921,40

tis. Kč

ASTERIX - Středisko volného času Havířov

2 789,27

tis. Kč

Domov seniorů Havířov

38 445,35

tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 714,00

tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 938,25

tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

12 447,64

tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 701,30

tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

36 699,14

tis. Kč

Ostatní dotace a dary

83 343,43

tis. Kč

III. Financování celkem

+163 400,38

tis. Kč

z toho:

dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

+256 294,00

tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-262 974,00

tis. Kč

změna stavu na bankovních účtech

+170 080,38

tis. Kč