Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 31

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 15:23:48             
     26. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2013 - rozpoč      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 157. až 162., 174. a 175., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 163. – 173., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 157. – 175. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 212 404,73 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

872 930,03 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

61 695,24 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

11 106,32 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 266 673,14 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 563 459,37 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 257 050,28 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

902,92 tis. Kč

odbor školství a kultury

47 683,29 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

288 778,63 tis. Kč

odbor sociálních věcí

10 979,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

284 653,56 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 165,14 tis. Kč

odbor ekonomický

715 997,64 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 697,04 tis. Kč

kancelář primátora

10 094,30 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

306 409,09 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

MŠ Čelakovského

743,77 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 419,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 341,97 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

5 470,08 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 094,72 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 073,32 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 920,60 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 515,59 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 918,58 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 794,49 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 540,38 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 370,75 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 759,80 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 215,80 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 620,12 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 581,73 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 903,38 tis. Kč

ZŠ Školní

3 079,56 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 166,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 312,19 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 687,81 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 664,37 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 492,07 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 252,10 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 239,84 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 552,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

41 330,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+351 054,64 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy


+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje


0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy


+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje


-31 074,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru


+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 545,04 tis. Kč