Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 29

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.1.2014 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             27.1.2014 14:45:02             
       24. Návrh čerpání Fondu veřejně prospěšných       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Omluven   
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Proti    
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Proti    
 Klimša Dalibor              ODS    30 Omluven   
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Proti    
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Proti    
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Proti    
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Proti    
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Nehlasoval  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Omluven   
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Proti    
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Zdržel se  
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 3 (7%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků Fondu veřejně prospěšných aktivit na realizaci projektů č. 1 – 6 dle přílohy č. 1 v celkovém objemu 27 600 000,- Kč takto:

projekt poř. č. 1   „Vybavení tělocvičny gymnastickým náčiním – 2. etapa“,
Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná, IČ
 62331230,
výše čerpání: 1 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 2   „Sportovní centrum talentované mládeže stolního tenisu ČAST“
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, IČ
 18055991,
výše čerpání: 12 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 3   „Rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten - I. fáze rekonstrukce šatnového zázemí Víceúčelové haly“
HC AZ Havířov 2010, IČ:
 68941994,
výše čerpání: 4 600 000,- Kč
     
projekt poř. č. 4   „Realizace stavebních úprav myslivecké chaty a klubu Městské policie Havířov“
Myslivecké sdružení Havířov, IČ
 60338181
výše čerpání: 4 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 5   „Rekonstrukce kulturního domu Bivoj“
MMH – OIV, výše čerpání: 4 000 000,- Kč
     
projekt poř. č. 6   „Vybudování ubytovny v prostorách Městského fotbalového areálu“
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
výše čerpání: 2 000 000,- Kč

u k l á d á

ekonomickému odboru zapracovat zapojení Fondu veřejně prospěšných aktivit, které není součástí schváleného rozpočtu na rok 2014 do úprav rozpočtu na rok 2014

Z: vedoucí EO
T: duben 2014