Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 18

z 22. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 16.12.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO           
             16.12.2013 15:18:31             
        19. Rozpočet města Havířova na rok 2014        
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Omluven   
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Nehlasoval  
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Zdržel se  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Zdržel se  
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Zdržel se  
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Zdržel se  
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Proti    
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Proti    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

A. Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2014

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

1 729 974,00 tis.Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

862 973,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

25 842,00 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

17 795,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

823 364,00 tis. Kč

II. Výdaje celkem (a› + b›)

1 847 143,00 tis.Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 556 633,00 tis.Kč

z toho: odbor životního prostředí

755,00 tis. Kč

odbor školství a kultury

35 398,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

450,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

30,00 tis. Kč

odbor organizační

218 036,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

10 993,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

265 500,00 tis. Kč

odbor investiční výstavby

437 910,00 tis. Kč

odbor správy majetku

19 633,00 tis. Kč

Městská policie

73 613,00 tis. Kč

odbor ekonomický

477 981,00 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

4 837,00 tis. Kč

kancelář primátora

11 497,00 tis. Kč

b) příspěvky na provoz a investiční dotace organizacím, jejichž zřizovatelem je město Havířov290 510,00 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

770,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

840,00 tis. Kč

MŠ ČSA

860,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 000,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

860,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

720,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 550,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 500,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

650,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

2 360,00 tis. Kč

MŠ Přímá

950,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

780,00 tis. Kč

MŠ Radniční

810,00 tis. Kč

MŠ Resslova

680,00 tis. Kč

MŠ Sukova

790,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

790,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

570,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

1 030,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

590,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

3 799,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 482,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 070,00 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 768,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 282,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 309,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 873,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 240,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

3 772,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 524,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 046,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 095,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

5 750,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

956,00 tis. Kč

ZŠ Školní

2 543,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 113,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 653,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 100,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

37 362,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

18 815,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

41 478,00 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 661,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov


33 661,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov


12 888,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

36 190,00 tis. Kč

III. Financování celkem

+ 117 169,00 tis.Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+ 253 648,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

- 262 974,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+ 126 495,00 tis. Kč

B. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, Fondu nájemního bydlení, Fondu rozvoje hospodářských aktivit, Fondu životního prostředí, Fondu veřejně prospěšných aktivit, Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově, Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok 2014, dle důvodové zprávy.

C. Dotace a příspěvky z výdajové části rozpočtu „Ostatní dotace a dary“, dle důvodové zprávy.

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2014 dle důvodové zprávy.