Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 52

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 15:27:39             
       49. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2013        
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 78. – 84., dle důvodové zprávy a příloha,

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 85. – 118., dle důvodové zprávy,
b)
 na základě rozpočtových opatření č. 78. – 118. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2013:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 174 193,81 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

866 172,99 tis. Kč

           tř.2 – nedaňové příjmy

47 577,22 tis. Kč

           tř.3 – kapitálové příjmy

10 886,32 tis. Kč

           tř.4 – přijaté transfery

1 249 557,28 tis.Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 525 497,52 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

2 225 575,77 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

868,26 tis. Kč

odbor školství a kultury

50 682,71 tis. Kč

odbor územního rozvoje

524,00 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

285 037,28 tis. Kč

odbor sociálních věcí

11 699,77 tis. Kč

odbor komunálních služeb

279 830,95 tis. Kč

odbor investiční výstavby

779 484,99 tis. Kč

odbor správy majetku

24 039,00 tis. Kč

Městská policie

71 151,20 tis. Kč

                    odbor ekonomický

689 779,57 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

22 544,04 tis. Kč

kancelář primátora

9 884,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

299 921,75 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

966,50 tis. Kč

                    MŠ Čelakovského

730,00 tis. Kč

MŠ ČSA

850,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 015,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

700,00 tis. Kč

MŠ Lipová

1 409,00 tis. Kč

MŠ Mládí

980,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 625,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

655,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 151,52 tis. Kč

MŠ Přímá

1 030,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

760,00 tis. Kč

MŠ Radniční

825,00 tis. Kč

MŠ Resslova

530,00 tis. Kč

MŠ Sukova

820,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

830,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

550,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

842,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

550,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 196,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

4 087,32 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 058,28 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 982,12 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 476,36 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 408,20 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

3 776,53 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 089,40 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 274,55 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

3 755,68 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 206,12 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 609,68 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 585,18 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 607,02 tis. Kč

ZŠ Školní

2 613,60 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 162,88 tis. Kč

ZŠ Žákovská

6 283,39 tis. Kč

ASTERIX - středisko vol. času Havířov

2 802,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

31 122,71 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 975,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

42 428,10 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

34 396,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 165,04 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

12 866,57 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 330,00 tis. Kč

   

III. Financování celkem

+351 303,71 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+692 895,01 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-498 131,61 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy

+8 400,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity–výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity–příjmy

+93 420,20 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity–výdaje

-31 074,00 tis. Kč

operace z peněžních účtů organizace nemající charakter

příjmů a výdajů vládního sektoru

+15 000,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+70 794,11 tis. Kč