Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 43

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 15:07:17             
       41. Žádosti o změnu účelu poskytnuté dotace       
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 38 (88%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti občanského sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139 a HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994 o změnu účelu poskytnuté dotace v roce 2013

n e s c h v a l u j e

převod podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavia HAVÍŘOV, IČ 68321139, z položky určené na nájemné pro oddíl kulturistiky a oddíl futsalu na nájemné, včetně záloh na služby, pro oddíl sportovní gymnastiky a jógy

s c h v a l u j e

1. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z  rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení Slavie HAVÍŘOV, IČ 68321139, z položky náklady na nájemné na položku náklady na nájemné, včetně záloh na služby

2. změnu podílu stanoveného účelu použití dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Havířov v roce 2013 občanskému sdružení HC AZ Havířov 2010 o.s., IČ 68941994, z položky náklady na mzdy trenérů mládeže na položku náklady na honoráře trenérů mládeže

3. uzavření dodatků č. 1 k Dohodě o poskytnutí dotace č. 289/OŠK/2013 ze dne 09. 05. 2013 a k Dohodě o poskytnutí dotace č. 238/OŠK/2013 ze dne 04. 04. 2013

Z: vedoucí OŠK
T: říjen 2013