Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 8

z 20. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 23.9.2013 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             23.9.2013 13:35:54             
      08. Poskytnutí půjček na výstavbu kanalizačních      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Ing. Jantoš Pavol            ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Omluven   
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Pro     
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 41 (95%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 2
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí bezúročných půjček na výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek k nemovitostem s vlastníky nemovitostí:

1. Karel Škaryd, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 60.000,- Kč
    Splatnost půjčky 60 měsíců

2. David a Veronika Srokovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 40.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

3. Jiří a Věra Havláskovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 21.500,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

4. Jindřich a Růžena Kopečtí, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 35.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

5. Ing. Jiří a Jolana Jandovi, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 30.800,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

6. Lenka Hrubá, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 21.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

7. Marie Holková, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 80.000,- Kč
    Splatnost půjčky 60 měsíců

8. Pavel Staroň, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 29.000,- Kč
    Splatnost půjčky 36 měsíců

9. Stanislav Urbaník, t.b. ………………………………..
    Výše půjčky 15.600,- Kč
    Splatnost půjčky 18 měsíců

10. Ing. Jan Moldřík, Petr Moldřík, t.b. ………………………………..
      Ing. Martin Moldřík, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 87.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

11. Karla Slaměníková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsiců

12. Petr a Jarmila Kempovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 33.600,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

13. Dalibor Mikula, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 45.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

14. Radomír Janda, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

15. Stanislav a Daria Kosiecovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 15.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

16. Libor Przybyla, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 30.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

17. Ing.Tomáš a Ing. Milada Bajtkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 27.500,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

18. René a Anna Mrozkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 52.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

19. Josef Mrozek, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 70.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

20. Miroslav a Jana Šenkovi,t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

21. Jiří a Lenka Kratochvílovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 78.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

22. Jiřina Chrobáková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 7.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

23. Olga Andrlová, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 15.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

24. Zdeněk Březina, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 113.500,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

25. Stanislav Szturc, t.b. ………………………………..
      Zdislav Szturc, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 19.500,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

26. Zdislav a Marie Szturcovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 21.600,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

27. Milan Burian, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 17.600,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsiců

28. Milan a Martina Javorkovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 70.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

29. Stanislava Chroboczková, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 114.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

30. Leoš a Miroslava Cáskovi, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 116.000,- Kč
      Splatnost půjčky 60 měsíců

31. Ing. Pavlína Ožanová, t.b. ………………………………..
      Výše půjčky 13.000,- Kč
      Splatnost půjčky 18 měsíců

32. MUDr. Aleš a Mgr.Vladimíra Kaštovští, t.b. ………………………
      Výše půjčky 36.000,- Kč
      Splatnost půjčky 36 měsíců

p o v ě ř u j e

Ing. Eduarda Heczka, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem smluv o půjčce.

Z: vedoucí EO
T: 10/2013