STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 74

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 74 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 18:14:42             
      56.Zřízení služby "Senior doprava" v Havířově       
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Zdržel se  
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Nehlasoval  
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Nehlasoval  
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 34 (79%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 2 (5%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017 prostřednictvím Oblastního spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
2. poskytnutí daru z majetku statutárního města Havířova, a to motorové vozidlo Škoda Octavia, RZ 3T6 7177, VIN: TMBGP41U722604087, inventární číslo 600002260027, rok výroby: 2002, pořizovací cena: 615 000,60 Kč, zůstatková cena: 5 567,60 Kč, Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458
3. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2016 ve výši 358 300 Kč Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov, IČ: 00426458 z OJ 3 na zřízení služby „Senior doprava“ v Havířově od 1.1.2017 do 31.12.2017
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

p o v ě ř u j e

1. náměstkyni primátorky pro sociální rozvoj podpisem darovací smlouvy

Z: vedoucí OSV
T: prosinec 2016

2. vedoucí odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016