STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 72

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 72 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 18:13:13             
        54.Návrh úprav rozpočtu V. na rok 2016        
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 79. až 85., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 86. – 101., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 79. – 101. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 727 316,78 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 933 130,15 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 41 005,03 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 749 681,60 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 625 193,35 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 322 185,56 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 866,35 tis. Kč
odbor školství a kultury 26 813,63 tis. Kč
odbor územního rozvoje 504,13 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 217 377,61 tis. Kč
odbor sociálních věcí 5 954,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 276 417,85 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 220 806,47 tis. Kč
Městská policie Havířov 79 302,10 tis. Kč
odbor ekonomický 485 292,18 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 800,37 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 303 007,79 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 046,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 1 042,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 470,05 tis. Kč
MŠ Mládí 1 197,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 808,26 tis. Kč
MŠ Přímá 1 021,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 099,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 720,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 928,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 664,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 165,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 789,22 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 885,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 304,21 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 335,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 695,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 432,00 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 043,38 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 846,40 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 864,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 764,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 2 763,01 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 38 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,33 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 267,36 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 354,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 973,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 820,81 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -102 123,43 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) +395 029,74 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -498 194,74 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +1 041,57 tis. Kč