STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 63

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 63 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 17:49:34             
        45.Udělení ocenění a Ceny města Havířova        
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Nehlasoval  
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 36 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

1. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích:

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie:
- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“
1) MUDr. Waldemara Bocková
- jmenovaná obdrží ocenění za celoživotní vysoce profesionální péči a lidský přístup k pacientům
2) MUDr. Bronislav Firla
- jmenovaný obdrží ocenění za vysoce odbornou a zároveň laskavou péči o onkologické pacienty chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“
1) Kolektiv dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA v Havířově
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dobrovolnou činnost, kterou se zasloužil o pomoc pro své spoluobčany, jejichž zdravotní problém, stáří nebo životní osud pomoc vyžadují
2) Kolektiv pracovníků SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních služeb
- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobě kvalitní péči, zavádění moderního přístupu v sociální práci zahrnujícího různé formy terapií a aktivizace klientů vedoucích ke zlepšení jejich uplatnění v každodenním životě a za dosažení vynikajících úspěchů v celostátních soutěžích
b) Kulturní oblast – kategorie:
- „Osobnost kultury“
1) Antonín Válek
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a propagaci města Havířova i tvorby havířovských autorů
2) Mgr. A. Martin Kuchař
- jmenovaný obdrží ocenění za úspěch na mezinárodní úrovni a dlouholetou nezištnou odbornou pomoc v oblasti výtvarného umění, vč. pasportizace uměleckých předmětů ve městě Havířově
- „Talent“
1) Valerie Kaňová, zpěv, tanec, hra na klavír
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
2) Michaela Hoppová, zobcová flétna
- jmenovaná obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
3) Klarinetové kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov
- jmenovaný soubor obdrží ocenění za dosažení vynikajících výsledků v celostátních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova
c) Oblast volnočasových aktivit – kategorie:
- „Ocenění za  dlouhodobou práci s dětmi a mládeží“
JUDr. Vilém Slezák
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouholetou systematickou a komplexní práci s dětmi a mládeží, kterým věnuje svůj volný čas
d) Oblast ostatních společensky prospěšných aktivit:
Imrich a Jarmila Bitterovi
- jmenovaní obdrží ocenění za dlouhodobou aktivní ochranu volně žijících živočichů
e) Sportovní oblast - kategorie:
- „Sportovec roku“ - s členěním dle skupin:
- žáci - jednotlivci
1) Radek Dvořák (sportovní aerobik, Maniak Aerobik Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2) Šimon Myslivec (tenis, Tenisový klub Havířov, z. s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- žáci - družstvo
1) SKST Baník Havířov (stolní tenis)
(Gabriela Štěpánová, Klára Witoszová)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost - jednotlivci
1) Matěj Siwiec (stolní tenis, SKST Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) Kryštof Wlosok (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- dorost/kadeti - družstvo
1) BK Havířov (basketbal)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) SKST Baník Havířov (stolní tenis)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- junioři - jednotlivci
1) Tomáš Buček (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) Lukáš Ožana (atletika - běh, Atletický oddíl Slavia Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
3) Andrea Šplíchalová (vodní lyžování, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- junioři – družstvo
1) Maniak aerobik Havířov, z.s. (aerobik)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
2) Mažoretky KALA při MKS Havířov (mažoretkový sport)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni
- dospělí - jednotlivci
1) Michal Koběrský (karate, Sportovní klub karate Budo Havířov, z.s.)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
2) Pavel Maslák (atletika - běh, Dukla Praha)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- dospělí - družstvo
1) Billiard club Havířov A (biliard)
(Miroslav Bača a Ivo Gazdoš)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
2) FK Gascontrol Havířov, z. s. (fotbal - ženy)
- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova
- handicapovaní sportovci
Ivan Karabec, (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na republikové i mezinárodní úrovni
- „Trenér“
1) Bc. Ivana Kožmínová, (aerobik, Maniak aerobik Havířov, z.s.)
- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetý přínos městu ve sportovní oblasti - dlouholetou úspěšnou systematickou práci s dětmi a mládeží a dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků v práci se sportovci
2) Radomír Zábranský, (fotbal, FK Gascontrol Havířov)
- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků se svými svěřenkyněmi
- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“
Otto Polák
- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní záslužnou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, významný přínos v oblasti sportovní gymnastiky, její rozvoj a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni

2. udělení Ceny města pro rok 2016:

1) Mgr. Josefu Guňkovi (in memoriam)
- za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti BESIP
2) Mgr. Aleně Přehnilové
- za významný přínos v oblasti pohybové výchovy, především moderní gymnastiky a jejím rozvoji a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni.