STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 61

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Mgr. Feberová Jana           
           HLASOVÁNÍ č. 61 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 17:47:50             
      43.Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 PO       
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Omluven   
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Omluven   
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Omluven   
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Omluven   
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Omluven   
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Nehlasoval  
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Omluven   
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 36 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 6

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

I. zvýšení příspěvku na provoz na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, (IČO: 61988715) ve výši 10 000 Kč na nákup interaktivních pomůcek pro děti

II. poskytnutí zálohy příspěvku na provoz na rok 2017 příspěvkovým organizacím města Havířova, takto:
1. Mateřská škola Havířov – Město Horymírova 7/1194, IČO: 61988634, ve výši 43 000 Kč
2. Mateřská škola Havířov – Město Lípová 15, IČO: 65890701, ve výši 80 000 Kč
3. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, IČO: 70958289, ve výši 25 000 Kč
4. Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262, IČO: 61988570, ve výši 150 000 Kč
5. Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, IČO: 70958203, ve výši 50 000 Kč
6. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace IČO: 48805289, ve výši 43 000 Kč

u k l á d á

1. ekonomickému odboru zapracovat zvýšení příspěvku na provoz mateřské škole na rok 2016 dle bodu I. a poskytnutí zálohy na provoz na rok 2017 mateřským školám a základní škole dle bodu II. do návrhu úprav rozpočtu V. na rok 2016 o výše uvedené částky z rozpočtu odboru školství a kultury OJ 3
2. výše uvedeným příspěvkovým organizacím dle bodu II. předložit vyúčtování poskytnuté zálohy na provoz na rok 2017 v termínu do 30.6.2017

Z: vedoucí OŠK
T: prosinec 2016