STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 4 a 5

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 13:35:10             
      02.Schválení programu 15. zasedání ZMH,19.12.16      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Proti    
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Zdržel se  
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Proti    
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Proti    
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Proti    
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Proti    
 Hegyi Alice               KSČM    22 Proti    
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Zdržel se  
 Ondráček David              KSČM    24 Proti    
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Proti    
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Proti    
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Proti    
 Želinská Janina             KSČM    28 Proti    
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Proti    
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Proti    
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Proti    
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 27 (63%) Proti: 14 (33%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)

Hlasování o usnesení

Kočí Palkovská

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

návrh na doplnění bodů programu 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19.12.2016

6. Odvolání primátora města Havířova
7. Odvolání náměstků primátora města Havířova
8. Odvolání dalších členů Rady města Havířova
9. Volba primátora města Havířova
10. Volba náměstků primátora města Havířova
11. Volba dalších členů Rady města Havířova
12. Určení náměstka primátora, zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti 13. Změna předsednictva ZMH
14. Změna pověření k podepisování dokumentů
62. Změna složení kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova a volba předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova
63. Změna složení finančního výboru Zastupitelstva města Havířova a změna předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Havířova


           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             19.12.2016 13:35:40             
      02.Schválení programu 15. zasedání ZMH,19.12.16      
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Pro     
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Bc. Kožmínová Ivana           ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Bc. Rapant Pavel             ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Zdržel se  
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Zdržel se  
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Proti    
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Zdržel se  
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Zdržel se  
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Zdržel se  
 Hegyi Alice               KSČM    22 Zdržel se  
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Zdržel se  
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Zdržel se  
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Zdržel se  
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Proti    
 Želinská Janina             KSČM    28 Zdržel se  
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              KSČM    31 Zdržel se  
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              KSČM    33 Proti    
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          KSČM    38 Zdržel se  
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Pro     
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Ing. Niemiec Bohuslav          KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 28 (65%) Proti: 3 (7%) Zdrželo se: 12 (28%) Nehlasoval: 0 (0%)

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

s c h v a l u j e

předložený program 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 19. prosince 2016 dle doplněné přílohy