Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 26

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             5.11.2012 13:28:53             
     24. Zvýšení nájemného a poskytnutí slevy z nájemn      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Zdržel se  
 Klimša Dalibor              ODS    30 Zdržel se  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Omluven   
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Omluven   
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Zdržel se  
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 34 (79%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (14%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

1. poskytnutí diferencované slevy z nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1.1.2013 do 31.12.2013 v tomto rozsahu:
-
 sleva z nájemného ve výši 5,02 Kč/m2/měsíc u bytů v domech kde nebylo provedeno ani celkové zateplení obvodového pláště BD ani výměna oken,
-
 sleva z nájemného ve výši 7,52 Kč/m2/měsíc u bytů s bezbariérovými úpravami a u bytů bez centrálního zásobování teplem

2. zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města Havířova s účinností od 1.1.2013
-
 z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 55,- Kč/m2/měsíc u bytů, které byly plně sanované (výměna oken i zateplený obvodový plášť BD) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je nižší než 55,- Kč/m2/měsíc
-
 z částky 50,02 Kč/m2/měsíc na částku 52,50 Kč/m2/měsíc u bytů ve vlastnictví města Havířova, které byly částečně sanované (výměna oken bez zateplení budovy)

Sleva a zvýšení nájemného se nevztahuje na cenu nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájmem (byty se státní dotací) a u bytů, kde byla cena stanovena tržním mechanismem (nabídkou) a je vyšší než 55,- Kč/m2/měsíc

3. pověření MRA, s.r.o. k realizaci tohoto usnesení