Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 8

z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 5.11.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             5.11.2012 13:17:06             
     06. Návrh úprav rozpočtu IV. na rok 2012 - rozpoč      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Pro     
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Pro     
 Klimša Dalibor              ODS    30 Pro     
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Zdržel se  
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Omluven   
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          Nezařazení 37 Pro     
 MUDr. Hladík Milan            Nezařazení 38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            Nezařazení 39 Omluven   
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Pro     
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Zdržel se  
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 37 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 0 (0%)
Omluveno: 3
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 94., 95., 96., 97. a 121., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 98. – 120., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 94. – 121. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 060 591,01 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

855 763,93 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

34 146,11 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 725,22 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 164 955,75 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 281 476,54 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 983 212,59 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

910,04 tis. Kč

odbor školství a kultury

54 387,18 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

230 665,93 tis. Kč

odbor sociálních věcí

6 174,61 tis. Kč

odbor komunálních služeb

272 078,43 tis. Kč

odbor investiční výstavby

711 528,27 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

71 099,26 tis. Kč

odbor ekonomický

564 709,63 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

40 367,28 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

10 966,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

298 263,95 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

705,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 068,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

845,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

696,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 726,30 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 363,03 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

815,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

798,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

5 989,72 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 792,84 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 645,72 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 988,36 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 221,08 tis. Kč

ZŠ Jarošova

3 023,24 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

4 192,73 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

3 210,71 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

5 241,30 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 586,08 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

4 788,78 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 938,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 933,13 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

2 089,07 tis. Kč

ZŠ Školní

3 283,64 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 392,64 tis. Kč

ZŠ Žákovská

4 049,76 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 885,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

29 059,96 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

20 225,29 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

38 594,70 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

33 410,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 131,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

13 292,87 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

38 580,00 tis. Kč

   
   
   

III. Financování celkem

+220 885,53 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+553 633,27 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-452 358,55 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+118 830,81 tis. Kč