STATUTÁRNÍ  MĚSTO  HAVÍŘOV

Zastupitelstvo města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

 

 

H L A S O V Á N Í    Č. 36

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.06.2016 v Kulturním domě RADOST v Havířově

           předsedá: Bc. Pawlas Daniel           
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             27.6.2016 14:15:45             
       36. Návrh úprav rozpočtu III. na rok 2016        
______________________________________________________________________

 Mgr. Feberová Jana            ČSSD    1  Pro     
 Bc. Hanzel Radim             ČSSD    2  Omluven   
 Mgr. Horňáková Michaela         ČSSD    3  Omluven   
 Martin Poremski             ČSSD    4  Pro     
 Kozák Vojtěch              ČSSD    5  Pro     
 Kožmínová Ivana             ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 MUDr. Dlabek Milan            ČSSD    8  Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    9  Pro     
 Radová Eva                ČSSD    10 Pro     
 Rapant Pavel               ČSSD    11 Pro     
 Robosz Petr               ČSSD    52 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    14 Pro     
 Bc. Zedníková Alena           ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Ďurkáč Karel               KSČM    17 Pro     
 Ing Gongol Jaroslav           KSČM    18 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    19 Pro     
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    20 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    21 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    22 Pro     
 JUDr. Langer Štefan           KSČM    23 Pro     
 Ondráček David              KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Mgr. Ptáček Tomáš            KSČM    26 Pro     
 Ing. Žák Karel              KSČM    27 Pro     
 Želinská Janina             KSČM    28 Pro     
 Ing. Baránek Ondřej           ANO 2011  29 Pro     
 Bc. Bělica Josef             ANO 2011  30 Pro     
 Bc. Bureš Ivan              ANO 2011  31 Pro     
 Mgr. Gorecká Stanislava         ANO 2011  32 Pro     
 Hrabčák Peter              ANO 2011  33 Pro     
 Mgr. Georgiu Iva             ANO 2011  34 Pro     
 Kočí Palkovská Iveta           ANO 2011  35 Pro     
 Masarovič Róbert MSc.          ANO 2011  36 Pro     
 Bc. Olšoková Alena            ANO 2011  37 Pro     
 Bc. Tomaniecová Darja          ANO 2011  38 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 39 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 40 Omluven   
 Mgr. Vachtarčík Daniel          Hnutí p.H. 41 Pro     
 Bc. Plawny Marek             KDU-ČSL  42 Pro     
 Ing.Šillerová Eva            KDU-ČSL  43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů Celkem zastupitelů: 43 Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3

Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 24., 25., 47. a 48, dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 26. – 46., dle důvodové zprávy
b) na základě rozpočtových opatření č. 24. – 48. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2016:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 1 702 929,25 tis. Kč
z toho: tř. 1 - daňové příjmy 911 904,66 tis. Kč
tř. 2 - nedaňové příjmy 27 091,90 tis. Kč
tř. 3 - kapitálové příjmy 3 500,00 tis. Kč
tř. 4 - přijaté transfery 760 432,69 tis. Kč
II. Výdaje celkem (a> + b>) 1 630 615,53 tis. Kč
a) výdaje organizačních jednotek MMH 1 333 134,31 tis. Kč
z toho: odbor životního prostředí 791,90 tis. Kč
odbor školství a kultury 27 968,41 tis. Kč
odbor územního rozvoje 440,00 tis. Kč
stavební a silniční správní úřad 50,00 tis. Kč
odbor organizační 213 540,50 tis. Kč
odbor sociálních věcí 6 050,87 tis. Kč
odbor komunálních služeb 270 826,43 tis. Kč
odbor správy a rozvoje majetku 257 096,00 tis. Kč
Městská policie Havířov 78 828,10 tis. Kč
odbor ekonomický 468 821,10 tis. Kč
odbor kancelář primátora 8 721,00 tis. Kč
b) příspěvky organizacím 297 481,22 tis. Kč
z toho: MŠ Balzacova 1 104,00 tis. Kč
MŠ "U kamarádů" (Čelakovského) 1 021,00 tis. Kč
MŠ ČSA 993,00 tis. Kč
MŠ E. Holuba 1 263,00 tis. Kč
MŠ Horymírova 999,00 tis. Kč
MŠ Kosmonautů 799,00 tis. Kč
MŠ Lípová 1 382,00 tis. Kč
MŠ Mládí 1 183,00 tis. Kč
MŠ Moravská 1 740,00 tis. Kč
MŠ Okružní 945,00 tis. Kč
MŠ Petřvaldská 2 565,00 tis. Kč
MŠ Přímá 926,00 tis. Kč
MŠ Puškinova 1 002,00 tis. Kč
MŠ Radniční 1 089,00 tis. Kč
MŠ Resslova 825,00 tis. Kč
MŠ Sukova 819,00 tis. Kč
MŠ Švabinského 738,00 tis. Kč
MŠ U Jeslí 672,00 tis. Kč
MŠ U Stromovky 918,00 tis. Kč
MŠ U Topolů 627,00 tis. Kč
ZŠ 1. Máje 3 927,44 tis. Kč
ZŠ F. Hrubína 3 585,00 tis. Kč
ZŠ a MŠ Frýdecká 3 621,60 tis. Kč
ZŠ Gen. Svobody 4 155,18 tis. Kč
ZŠ Gorkého 3 576,52 tis. Kč
ZŠ Jarošova 2 534,64 tis. Kč
ZŠ K. Světlé 2 883,00 tis. Kč
ZŠ Kpt. Jasioka 3 282,30 tis. Kč
ZŠ M. Kudeříkové 4 078,24 tis. Kč
ZŠ M. Pujmanové 3 693,40 tis. Kč
ZŠ Mládežnická 3 430,50 tis. Kč
ZŠ Moravská 6 029,88 tis. Kč
ZŠ a MŠ Na Nábřeží 6 837,60 tis. Kč
ZŠ a MŠ Selská 1 486,94 tis. Kč
ZŠ Školní 2 756,90 tis. Kč
ZŠ a MŠ Zelená 1 115,40 tis. Kč
ZŠ Žákovská 4 067,64 tis. Kč
ASTERIX - Středisko volného času Havířov 3 024,00 tis. Kč
Domov seniorů Havířov 35 270,44 tis. Kč
Městská knihovna Havířov 19 316,00 tis. Kč
Městské kulturní středisko Havířov 39 028,76 tis. Kč
SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov 15 000,84 tis. Kč
Sociální služby města Havířova 35 446,00 tis. Kč
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 30 723,00 tis. Kč
Ostatní dotace a dary 37 000,00 tis. Kč
III. Financování celkem -72 313,72 tis. Kč
z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) 0,00 tis. Kč
splátky jistin úvěrů -112 540,00 tis. Kč
změna stavu na bankovních účtech +40 226,28 tis. Kč