Zastupitelstvo města Havířova

 

H L A S O V Á N Í    Č. 9

z 12. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 26.3.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově

          předsedá: Ing. Osmanczyk Zdeněk          
           HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO           
             26.3.2012 13:18:13             
     09. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2012 - rozpočt      
______________________________________________________________________
 Ing. Černý Milan             ČSSD    1  Pro     
 Bc. Horňáková Michaela          ČSSD    2  Pro     
 Mgr. Choma Petr             ČSSD    3  Pro     
 Bc. Jantoš Pavol             ČSSD    4  Pro     
 Mgr. Krokosz Zdislav           ČSSD    5  Omluven   
 Kozák Vojtěch              ČSSD    6  Pro     
 Ing. Martinek Jiří            ČSSD    7  Pro     
 Mudra Radim               ČSSD    8  Pro     
 Ing. Osmanczyk Zdeněk          ČSSD    9  Pro     
 Ing. Petr Břetislav           ČSSD    10 Pro     
 Polak Miroslav              ČSSD    11 Pro     
 Radová Eva                ČSSD    12 Pro     
 Ing. Smrček Petr             ČSSD    13 Pro     
 Světlíková Jarmila            ČSSD    14 Pro     
 Ing. Šlachta Karel            ČSSD    15 Pro     
 Dosedělová Soňa             KSČM    16 Pro     
 Fukala Vladislav             KSČM    17 Pro     
 PaedDr. Halíková Milada         KSČM    18 Omluven   
 Bc. Havlíčková Monika          KSČM    19 Pro     
 Ing. Heczko Eduard            KSČM    20 Pro     
 Hegyi Alice               KSČM    21 Pro     
 Jeziorski Jaroslav            KSČM    22 Pro     
 Kronenberg Miroslav           KSČM    23 Pro     
 Mgr. Kupczak Radek            KSČM    24 Pro     
 Bc. Pawlas Daniel            KSČM    25 Pro     
 Sachmerda Karel             KSČM    26 Pro     
 Ing. Šebesta Jiří            KSČM    27 Pro     
 Čtvrtka Libor              ODS    28 Zdržel se  
 Ing. Foldyna Tomáš            ODS    29 Omluven   
 Klimša Dalibor              ODS    30 Zdržel se  
 Lukaštík Leoš              ODS    31 Omluven   
 MUDr. Schreiber Radomil         ODS    32 Zdržel se  
 Ing. Džupinová Dagmar          Hnutí p.H. 33 Pro     
 Kožmínová Ivana             Hnutí p.H. 34 Pro     
 Ing. Muras Bohuslav           Hnutí p.H. 35 Pro     
 Mgr. Šimek Rudolf            Hnutí p.H. 36 Pro     
 MUDR. Heroková Jiřina          VV     37 Nehlasoval  
 MUDr. Hladík Milan            VV     38 Pro     
 Mgr. Macková Karin            VV     39 Pro     
 MUDr. Hladíková Ivana          TOP09   40 Omluven   
 Ing. Merta Pavel             TOP09   41 Pro     
 Mgr. Jekl Jiří              NEZ    42 Pro     
 RNDr. Mach Vladimír           NEZ    43 Pro     
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 34 (79%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 1 (2%)
Omluveno: 5
Hlasování o usnesení
 OPRAVENÝ NÁVRH

Zastupitelstvo města Havířova

b e r e   n a   v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 1. – 2., 25. – 28., dle důvodové zprávy

s c h v a l u j e

a) rozpočtová opatření č. 3. – 24., dle důvodové zprávy,
b) na základě rozpočtových opatření č. 1. – 28. tyto nové závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2012:

I. Příjmy celkem (tř. 1 až 4)

2 026 502,61 tis. Kč

z toho: tř.1 – daňové příjmy

881 477,00 tis. Kč

tř.2 – nedaňové příjmy

22 173,20 tis. Kč

tř.3 – kapitálové příjmy

5 000,00 tis. Kč

tř.4 – přijaté transfery

1 117 852,41 tis. Kč

   

II. Výdaje celkem (a› + b›)

2 224 475,84 tis. Kč

a) výdaje organizačních jednotek MMH

1 936 691,82 tis. Kč

z toho: odbor životního prostředí

799,51 tis. Kč

odbor školství a kultury

57 532,00 tis. Kč

odbor územního rozvoje

1 775,96 tis. Kč

stavební a silniční správní úřad

50,00 tis. Kč

odbor organizační

221 383,00 tis. Kč

odbor sociálních věcí

5 935,00 tis. Kč

odbor komunálních služeb

266 710,11 tis. Kč

odbor investiční výstavby

677 395,00 tis. Kč

odbor správy majetku

18 500,00 tis. Kč

Městská policie

69 698,00 tis. Kč

odbor ekonomický

571 655,38 tis. Kč

oddělení strategického rozvoje

33 595,86 tis. Kč

oddělení kancelář primátora

11 662,00 tis. Kč

b) příspěvky organizacím

287 784,02 tis. Kč

z toho: MŠ Balzacova

691,00 tis. Kč

MŠ Čelakovského

703,00 tis. Kč

MŠ ČSA

827,00 tis. Kč

MŠ E. Holuba

1 058,00 tis. Kč

MŠ Horymírova

840,00 tis. Kč

MŠ Kosmonautů

691,00 tis. Kč

MŠ Lipová

661,00 tis. Kč

MŠ Mládí

1 045,00 tis. Kč

MŠ Moravská

1 703,00 tis. Kč

MŠ Okružní 1 a

683,00 tis. Kč

MŠ Petřvaldská

3 088,00 tis. Kč

MŠ Přímá

1 069,00 tis. Kč

MŠ Puškinova

739,00 tis. Kč

MŠ Radniční

795,00 tis. Kč

MŠ Resslova

503,00 tis. Kč

MŠ Sukova

793,00 tis. Kč

MŠ Švabinského

809,00 tis. Kč

MŠ U Jeslí

406,00 tis. Kč

MŠ U Stromovky

756,00 tis. Kč

MŠ U Topolů

513,00 tis. Kč

ZŠ 1. máje

4 015,00 tis. Kč

ZŠ F. Hrubína

2 789,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Frýdecká

3 503,90 tis. Kč

ZŠ Gen. Svobody

3 835,00 tis. Kč

ZŠ Gorkého

3 010,00 tis. Kč

ZŠ Jarošova

2 218,00 tis. Kč

ZŠ K. Světlé

2 947,00 tis. Kč

ZŠ Kpt. Jasioka

2 492,00 tis. Kč

ZŠ M. Kudeříkové

4 029,00 tis. Kč

ZŠ M. Pujmanové

4 544,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická

3 532,00 tis. Kč

ZŠ Moravská

5 332,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Na Nábřeží

6 387,61 tis. Kč

ZŠ a MŠ Selská

1 569,01 tis. Kč

ZŠ Školní

2 564,00 tis. Kč

ZŠ a MŠ Zelená

1 140,00 tis. Kč

ZŠ Žákovská

3 845,00 tis. Kč

ASTERIX - středisko volného času Havířov

2 870,00 tis. Kč

Domov seniorů Havířov

33 570,00 tis. Kč

Městská knihovna Havířov

19 340,00 tis. Kč

Městské kulturní středisko Havířov

37 155,50 tis. Kč

Sociální služby města Havířova

36 550,00 tis. Kč

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

35 066,00 tis. Kč

SANTÉ - Centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov

15 607,00 tis. Kč

Ostatní dotace a dary

31 500,00 tis. Kč

 

III. Financování celkem

+197 973,23 tis. Kč

z toho: dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry)

+519 500,00 tis. Kč

splátky jistin úvěrů

-441 247,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– příjmy

0,00 tis. Kč

aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
– výdaje

0,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– příjmy

+8 030,00 tis. Kč

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
– výdaje

-7 250,00 tis. Kč

změna stavu rozpočtových účtů

+118 940,23 tis. Kč